Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 30. 6. 2020 podle MPSV

 

10. července 2020

Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval ke konci června 2020 celkem 10 155 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 652 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl 5,10 %, přičemž na 1 volné pracovní místo připadalo 2,02 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov, nejvyšší meziměsíční nárůst nezaměstnanosti vykázal okres Karlovy Vary.

V Karlovarském kraji bylo k 30. 6 2020 evidováno na úřadech práce celkem 10 155 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 652, tj. 95,0 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 327, tj. o 3,3 %, to představuje druhý nejvyšší nárůst v celé ČR po Hlavním městě Praze (o 7,8 %). Polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (50,3 %, tj. 5 108 žen). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 291 (2,9 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 787 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali lidé ve věkovém rozmezí 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 12,9 %. Následovali uchazeči ve věkové kategorii 40 až 44 let (11,8 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 41,8 let a oproti stejnému období minulého roku byl tak zaznamenán pokles průměrného věku nezaměstnaných o 1,2 roku.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 30. 6. 2020, zjistíme, že 42,6 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání (4 322). Necelá polovina (46,0 %) všech uchazečů o zaměstnání v našem kraji byla evidována na úřadech práce do třech měsíců. Ve srovnání s koncem února letošního roku došlo v posledních čtyřech měsících k prudkému nárůstu těchto krátkodobě nezaměstnaných, a to o 56,1 % (z 2 994 k 29. 2. 2020 na 4 673 k 30. 6. 2020).

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2020

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2020

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 3 084 nárok na podporu v nezaměstnanosti a oproti minulému měsíci došlo k navýšení těchto uchazečů o 3,7 %. Jednalo se o nejvyšší nárůst v celé ČR. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (1 262, tj. 40,9 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti k 30. 6. 2020 v našem kraji činila 9 075 Kč.

V mezikrajském srovnání dosáhl Karlovarský kraj k uvedenému datu třetího nejvyššího podílu nezaměstnaných (5,10 %) po Moravskoslezském (5,39 %) a Ústeckém (5,20 %) kraji. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl naopak zaznamenán v Pardubickém (2,58 %) a Jihočeském kraji (2,82 %).

 Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 6. 2020 Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 6. 2020

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 30. 6. 2020

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 30. 6. 2020

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 5,81 % a v meziokresním srovnání tak obsadil celkové 72. místo.

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v krajích ČR k 30.6.2020Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 30.6.2020

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2020Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2020

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal okres Cheb (4,32 %), který se umístil na 60. místě pomyslného celorepublikového žebříčku. Oproti únoru 2020, kdy byl mezi všemi okresy ČR na 14. příčce, tak doznal rekordní pokles o 46 příček. Přesto je okres Cheb jediným okresem v Karlovarském kraji, kdy se růst nezaměstnanosti zastavil. Ve zbývajích dvou okresech našeho kraje podíl nezaměstnaných stále narůstá.

Podíl nezaměstnaných v okresech Karlovarského kraje

Podíl nezaměstnaných v okresech Karlovarského kraje

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 40 okresech ČR. Nejvíce se zvýšil počet nezaměstnaných v okresech Mladá Boleslav (o 8,0 %), Praha (o 7,8 %) a  Karlovy Vary (o 7,3 %). Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve zbývajících 37 okresech, největší pak v okresech Břeclav (o 8,8 %), Český Krumlov (o 8,5 %) a  Znojmo (o 7,3 %).

Na konci června 2020 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 037 volných pracovních míst, z toho 16,0 % pro absolventy a mladistvé a 2,1 % pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst se tak meziměsíčně snížila o 6,1 %. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce ve Středočeském (12 393) a Jihomoravském kraji (6 807). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 395) a ve Středočeském kraji (1 310).

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2020Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2020

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (3,11) a našem kraji (2,02), což je o 1,21 uchazeče více, než dosáhl celorepublikový průměr (0,81). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,33) a  Pardubickém kraji (0,36).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 1,22 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci května zde připadalo na 1 volné pracovní dokonce více než 5 uchazečů (5,26).

Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 30 6. 2020

Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 30 6. 2020

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz

 

  • Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 30. 6. 2020 podle MPSV
    (aktualita v pdf)
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 6. 2020
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2020
  • Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2020
  • Počet dosažitelných uchazečů, volná místa a podíl nezaměstnaných v obcích Karlovarského kraje k 30. 6. 2020