Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 30. 6. 2018 podle MPSV

 

Karlovarský kraj dosáhl k 30. 6. 2018 šestého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 2,71 % a ve srovnání s celorepublikovým průměrem byl o 0,23 procentního bodu nižší. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v krajích  Pardubickém (1,84 %), Plzeňském (1,87 %) a Jihočeském (1,92 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,70 %) a Ústeckém (4,62 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 6. 2018

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 6. 2018

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 30. 6. 2018

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 30. 6. 2018

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v krajích ČR k 30. 6. 2018

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 6. 2018

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,35) a v Ústeckém kraji (1,97). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Pardubickém (0,22) a v Plzeňském kraji (0,25). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,71, což je o 0,03 uchazeče méně, než kolik činí celorepublikový průměr (0,74). Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,35 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 2,13 uchazeče o zaměstnání.

Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 851) a ve Středočeském kraji (1 486). V našem kraji zaměstnavatelé nabízeli zdravotně postiženým cekem 589 těchto pracovních pozic.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2018

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2018

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 3,89 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 64. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,58 %), který se umístil na 10. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 30. 6. 2018, nejvíce osob bez vzdělání, ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 34,7 %.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v červnu 2018 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 15,0 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v červnu 2018 v Karlovarském kraji 43,5 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 43,0 %).

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání bylo v našem kraji celkem 1 498 uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 58,1 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (633, tj. 42,3%).

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2018

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2018

 

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 73 okresech, největší v okresech Písek (o 10,5 %) a  Český Krumlov (o 10,3 %).

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 4 okresech Plzeň-město (o 2,0 %), Beroun (o 1,5 %), Pelhřimov (o 0,4 %) a Praha-západ (o 0,1 %).

 Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2018 Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2018

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 30. 6. 2018

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 30. 6. 2018

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail:
 jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249