Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 30. 4. 2019 podle MPSV

 

15. května 2019

Na konci dubna 2019 bylo v Karlovarském kraji na úřadech práce evidováno celkem 6 042 uchazečů o zaměstnání, z toho 5 455 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 2,86 % a ve srovnání s celorepublikovým průměrem byl o 0,11 procentního bodu vyšší. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Na 1 volné pracovní místo připadalo v našem kraji 0,75 uchazeče o zaměstnání.

V Karlovarském kraji bylo k 30. 4. 2019 evidováno na úřadech práce celkem 6 042 uchazečů o zaměstnání, z toho 5 455, tj. 90,3 % dosažitelných. Mezi uchazeči bylo 3 100 žen. Absolventů a mladistvých bylo mezi uchazeči o zaměstnání celkem 258, tj. 4,3 % všech uchazečů. Zaměstnání hledalo 736 osob se zdravotním postižením.

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 30. 4. 2019, nejvíce osob bez vzdělání, ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 37,5 %.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v dubnu 2019 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 14,8 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,0 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 42,8 let).

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 30. 4. 2019 Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 30. 4. 2019

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 888 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 57,3 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (759, tj. 40,2 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti).

Karlovarský kraj dosáhl k 30. 4. 2019 pátého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 2,86 % a ve srovnání s celorepublikovým průměrem byl o 0,11 procentního bodu vyšší. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém kraji (1,80 %) a v Hlavním městě Praze (1,87 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,36 %) a Ústeckém (4,30 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 4. 2019

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 4. 2019

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 30. 4. 2019

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 30. 4. 2019

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v krajích ČR k 30. 4. 2019  Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 4. 2019

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 4,33 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 67. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,74 %), který se umístil na 13. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 30. 4. 2019

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 30. 4. 2019

Na konci dubna 2019 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 8 040 volných pracovních míst, z toho 24,1 % pro absolventy a mladistvé a 4,4 % pro osoby se zdravotním postižením. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce v Plzeňském (10 140) a Středočeském kraji (10 070). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 652) a Středočeském kraji (1 481).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,16) a Ústeckém kraji (1,55). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Plzeňském (0,22) a Pardubickém kraji (0,24). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,75, což je o 0,13 uchazeče více, než kolik činí celorepublikový průměr (0,62). Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,43 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 2,85 uchazeče o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 30. 4. 2019

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 30. 4. 2019

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech, největší v okresech Jindřichův Hradec (o 24,8 %), Jeseník (o 20,3 %) a Břeclav (o 20,0 %). V okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci nejvýrazněji snížil v okrese Cheb (o 7,8 %).

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 30. 4. 2019

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 30. 4. 2019

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: jana.spackova@czso.cz
Tel: 731 439 249