Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 30. 4. 2018 podle MPSV

 

Karlovarský kraj dosáhl k 30. 4. 2018 šestého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 3,02 % a ve srovnání s celorepublikovým průměrem byl o 0,18 procentního bodu nižší. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Plzeňském kraji (2,06 %), Pardubickém kraji a v Hlavním městě Praze (shodně 2,08 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (5,05 %) a v Ústeckém (4,98 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 4. 2018

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 4. 2018

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 30. 4. 2018

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 30. 4. 2018

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v krajích ČR k 30. 4. 2018

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 4. 2018

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,68) a v Ústeckém kraji (2,41). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Pardubickém (0,30) a v Plzeňském kraji (0,34). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,83, což je o 0,08 uchazeče méně, než kolik činí celorepublikový průměr (0,91). Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,41 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 2,57 uchazeče o zaměstnání.

Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 572) a ve Středočeském kraji (1 544). V našem kraji zaměstnavatelé nabízeli zdravotně postiženým cekem 595 těchto pracovních pozic.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 30. 4. 2018

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 30. 4. 2018

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 4,34 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 64. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,74 %), který se umístil na 10. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 30. 4. 2018, nejvíce osob bez vzdělání, ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 34,7 %.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v dubnu 2018 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 15,2 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v dubnu 2018 v Karlovarském kraji 43,7 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 42,8 %).

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání bylo v našem kraji celkem 1 589 uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 53,9 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (693, tj. 43,6%).

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 30. 4. 2018

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 30. 4. 2018

 

Nezaměstnanost poklesla v měsíci dubnu ve srovnání s předchozím měsícem v 76 okresech České republiky, nejvíce pak v okresech Jindřichův Hradec (o 26,4 %), Svitavy (o 23,4 %) a Chrudim (o 21,4 %).

 Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v okrese Rokycany (o 1,6 %).

 Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 30. 4. 2018

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 30. 4. 2018

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 30. 4. 2018

 

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 30. 4. 2018

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail:
 jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249