Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 28. 2. 2018 podle MPSV

 

Karlovarský kraj dosáhl k 28. 2. 2018 sedmého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 3,48 % a ve srovnání s celorepublikovým průměrem byl o 0,27 procentního bodu nižší. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (2,26 %), v Plzeňském (2,56 %),  Královéhradeckém (2,70) a Pardubickém kraji (2,86 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (5,61 %) a v Ústeckém (5,45 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 28. 2. 2018

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 28. 2. 2018

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 28. 2. 2018

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 28. 2. 2018

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 28. 2. 2018

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském kraji (3,30) a v Ústeckém kraji (2,75). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Pardubickém kraji a v Hlavním městě Praze (shodně 0,46). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,07, což je o 0,10 uchazeče méně, než kolik činí celorepublikový průměr (1,17). Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,6 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 3,6 uchazeče o zaměstnání.

Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 368) a ve Středočeském kraji (1 462). V našem kraji zaměstnavatelé nabízeli zdravotně postiženým cekem 556 těchto pracovních pozic.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 28. 2. 2018

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 28. 2. 2018

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 4,83 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 61. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (2,21 %), který se umístil na 9. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání bylo v našem kraji celkem 2 002 uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 48,4 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (832, tj. 41,6 %).

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 28. 2. 2018

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 28. 2. 2018

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 75 okresech, největší v okresech – Benešov (o 6,6 %), Vyškov (o 6,1 %), Klatovy a Prostějov (oba o 5,5 %), Chrudim a Plzeň-jih (oba o 5,4 %), Kutná Hora (o 5,2 %) a Pelhřimov, Trutnov a Olomouc (všichni o 5,1 %).

 Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 2 okresech - Litoměřice (o 2,9 %) a Teplice (o 0,7 %).

 Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 28. 2. 2018

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 28. 2. 2018

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 28. 2. 2018

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 28. 2. 2018

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail: jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249