Nehodovost v Karlovarském kraji v roce 2016

 

Na pozemních komunikacích Karlovarského kraje došlo v roce 2016 k 2 675 dopravním nehodám. Usmrceno při nich bylo 13 osob, těžce zraněných bylo 68 osob a lehce zraněných 626 osob. Hmotná škoda přesáhla 125 mil. korun. Dopravní nehodovost se v kraji od roku 2013 neustále zvyšuje.

V roce 2016 došlo na karlovarských silnicích celkem k 2 675 dopravním nehodám, což představuje 2,7 % z celkového republikového počtu (98 864 dopravních nehod) a zároveň se jedná o nejnižší podíl ze všech krajů ČR. K největšímu počtu dopravních nehod došlo ve sledovaném roce na území Hl. města Prahy (22 876 nehod, tj. 23,1 % všech dopravních nehod na území ČR), následují kraje Středočeský (14,0 %), Ústecký (10,1 %) a Moravskoslezský (9,2 %). Meziroční zvýšení nehodovosti bylo zaznamenáno ve všech krajích ČR.

Dopravní nehody podle krajů v roce 2016

Dopravní nehody podle krajů v roce 2016

Již čtvrtý rok za sebou se meziročně zvyšuje počet dopravních nehod v Karlovarském kraji. V roce 2016 došlo oproti minulému roku ke zvýšení jejich počtu o 34 % (tj. o 679), to představuje nejvyšší meziroční nárůst nehodovosti v rámci celé ČR a v okrese Karlovy Vary se jednalo dokonce o největší nárůst mezi všemi okresy ČR (o 45,4 %).

Pozitivním zjištěním je, že počet zemřelých při dopravních nehodách na karlovarských silnicích v roce 2016 poklesl ve srovnání s předcházejícím rokem téměř o polovinu (z 24 zemřelých v roce 2015 na 13 zemřelých v roce 2016). Zároveň to představuje největší meziroční pokles ze všech regionů ČR. Meziroční snížení počtu usmrcených osob při dopravních nehodách bylo zaznamenáno téměř ve všech regionech ČR, s výjimkou Plzeňského a Středočeského kraje. Klesl i počet lehce zraněných. Na druhé straně přibylo v porovnání s rokem 2015 těžce zraněných (nárůst o 28,3 %). Nejvíce usmrcených osob evidujeme v kraji Středočeském (106 usmrcených osob, tj. 19,4 % z celkového počtu usmrcených lidí v České republice). Největší absolutní pokles počtu usmrcených osob byl zachycen v Jihomoravském kraji (o 32 osob, tj. o 39,5 %).

Hmotná škoda vzniklá při dopravních nehodách v kraji činila v roce 2016 téměř 125,1 mil. Kč. Meziročně se její hodnota zvýšila o 12,6 %. Na jednu dopravní nehodu v Karlovarském kraji připadla v průměru škoda ve výši 46 755 Kč. Nejnižší hodnota tohoto ukazatele byla zaznamenána v Libereckém kraji, a to 46 187 Kč, naopak nejvyšší průměrná hmotná škoda na 1 nehodu byla evidována v Plzeňském kraji (více než 79,5 tis. Kč).

 

Dopravní nehody, zraněné a usmrcené osoby v Karlovarském kraji v letech 2009–2016

Dopravní nehody, zraněné a usmrcené osoby v Karlovarském kraji v letech 2009–2016

Dopravní nehody v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2016

Dopravní nehody v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2016

Téměř polovina dopravních nehod v Karlovarském  kraji byla způsobena nesprávným způsobem jízdy, další významnou příčinou byla nepřiměřená rychlost (více než 21 %) či nedání přednosti v jízdě (11 %).

Dopravní nehody zavinil v Karlovarském kraji ve většině případů (téměř 80 %) řidič motorového vozidla. Na silnicích našeho kraje byl významný také počet dopravních nehod zaviněných lesní zvěří či domácími zvířaty (15,4 %). Nejméně dopravních nehod bylo způsobeno jiným účastníkem silničního provozu.

Z celkového počtu dopravních nehod zavinili řidiči 129, tj. 4,8 % pod vlivem alkoholu. Tento podíl je pátý nejnižší ze všech krajů ČR po Hl. městě Praze, Ústeckém kraji, Kraji Vysočina a po Středočeském kraji, přesto je o 0,5 procentního bodu vyšší než republikový průměr. Nejvyšší podíl dopravních nehod zaviněných alkoholem byl zaznamenán v Plzeňském kraji (9,2 %) U 11 viníků dopravních nehod v našem kraji se prokázal vliv drog.

Dopravní nehody podle místa v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2016

Dopravní nehody podle místa v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2016

Kontakt:

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

e-mail: jana.spackova@czso.cz

mobil: 731 439 249

 

 

  • Nehodovost v Karlovarském kraji v roce 2016 (aktualita v pdf)