Návštěvnost v Karlovarském kraji ve 4. čtvrtletí roku 2020

 

9. únor 2021

Ve 4. čtvrtletí roku 2020 se v hromadných ubytovacích zařízeních našeho kraje ubytovalo celkem 46 014 hostů, meziročně se tak jejich počet snížil o 83,7 %. Počet přenocování doznal ve stejném období pokles o 79,0 %. V hodnocení krajů podle počtu hostů byl náš kraj pátým nejnavštěvovanějším regionem ČR, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 6,9 %. Z celkového počtu přenocování v Karlovarském kraji tvořili nerezidenti pouze 9,4 % všech hostů.

Ve 4. čtvrtletí roku 2020 se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo celkem 46 014 hostů, jejich počet se tak oproti stejnému období minulého roku výrazně snížil, a to o 237 106, tj. o 83,7 %. Na tomto poklesu se podílel očekávaný propad návštěvnosti u hostů, kteří k nám přijeli ze zahraničí, u kterých se projevil zákaz cestování a uzavření hranic. Pokles jsme zaznamenali také u domácích hostů, kterých přijelo o 56 796 méně než ve stejném období minulého roku. Tento pokles nastal díky dopadům v souvislosti s pandemií nového koronaviru.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2020Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2020

V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj pátým nejnavštěvovanějším regionem České republiky, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 6,9 %. Více hostů zavítalo jen do Hl. města Prahy, Jihomoravského, Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje.

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních činil v Karlovarském kraji ve 4. čtvrtletí roku 2020 celkem 267 363, ve srovnání s 4. čtvrtletím roku 2019 je to výrazně méně, a to o 79,0 %. Tento pokles byl způsoben tím, že hosté ze zahraničí trávili v hromadných ubytovacích zařízeních v našem kraji výrazně méně nocí než ve stejném období minulého roku (o 97,1 %). V celkovém počtu přenocování výrazně převládali rezidenti. Vzhledem tomu, že cizinci k nám díky pandemii nemohli ve 4. čtvrtletí roku 2020 cestovat, na celkovém počtu přenocování se podíleli pouhými 9,4 %.

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2020Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2020

 Počet přenocování podle krajů v ČR ve 4. čtvrtletí 2020

Počet přenocování podle krajů v ČR ve 4. čtvrtletí 2020

V celé České republice počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí roku 2020 dosáhl 2,1 milionu nocí, což bylo o 81,3 % méně než ve stejném období roku 2019. V absolutním vyjádření došlo k poklesu o 9,2 milionu nocí. Počet přenocování domácích hostů se snížil o 62,4 %. U zahraniční klientely činil meziroční pokles počtu přenocování dokonce 95,7 %.

Návštěvníci Karlovarského kraje zde strávili ve 4. čtvrtletí roku 2020 průměrně 6,8 dne, zahraniční hosté zde přitom pobývali o něco kratší dobu (5,2 dne) než rezidenti (7,1 dne). Průměrná doba pobytu hostů v našem kraji je nejdelší ze všech regionů České republiky. Naopak nejkratší dobu trávili ve sledovaném období hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Hl. města Prahy (3,2 dne).

Struktura zahraničních návštěvníků HUZ podle zemí ve 4. čtvrtletí 2020

Struktura zahraničních návštěvníků HUZ podle zemí ve 4. čtvrtletí 2020

Omezení mezinárodního pohybu osob ovlivnilo příjezdový cestovní ruch a mělo za následek snížení počtu hostů a zároveň změnu hostů z hlediska národnostní struktury zahraničních turistů. Do našeho kraje přijížděli většinou návštěvníci z Evropy. Z důvodu příhraniční blízkosti šlo převážně o hosty z Německa. Těch do našeho kraje v průběhu 4. čtvrtletí roku 2020 zavítalo 2 559, což představuje propad o 105 111 oproti 4. čtvrtletí roku 2019. Na druhém místě pomyslného žebříčku se umístili návštěvníci ze Slovenska, kterých přijelo 591, což je o 2 498 méně než ve stejném období minulého roku.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje v letech 2007 až 2020

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje v letech 2007 až 2020

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz