Návštěvnost v Karlovarském kraji ve 3. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)

 

9. 11. 2022

Ve 3. čtvrtletí roku 2022 se návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Karlovarského kraje ve srovnání se stejným obdobím minulého roku zvýšila. Meziročně doznal nárůst počet příjezdů o 3,1 % a počet přenocování o 4,5 %. V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj sedmým nejnavštěvovanějším regionem ČR, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 5,4 %. Na celkovém počtu přenocování v našem kraji participovali nerezidenti 43,8 %, oproti 3. čtvrtletí roku 2021 došlo k významnému nárůstu tohoto podílu, a to o 18,1 procentního bodu.

Ve 3. čtvrtletí letošního roku se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo celkem 394 538 hostů, jejich počet se ve srovnání se stejným obdobím minulého roku zvýšil 3,1 %. Počet domácích návštěvníků přitom doznal meziroční pokles o 57 071, tj. o 19,9 %. U zahraničních hostů jsme naopak zaznamenali výrazný nárůst (o 71,7 % na 164,7 tis.). V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj sedmým nejnavštěvovanějším regionem ČR, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 5,4 %.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2022Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2022

V hromadných ubytovacích zařízeních ČR se ve 3. čtvrtletí roku 2022  ubytovalo celkem 7,3 milionu hostů, což bylo o 11,1 % více než v loňském roce. Ubytovalo se více cizinců, ale domácích hostů meziročně ubylo. V porovnání s předcovidovým rokem 2019 dosáhl objem návštěvnosti v letních měsících 97 %.

V Karlovarském kraji činil počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí roku 2022 celkem 1 492 172 nocí, což bylo o 4,5 % více než ve stejném období loňského roku. Hosté ze zahraničí zde přitom trávili o 77,8 % více nocí než před rokem. Počet přenocování domácích hostů naopak doznal meziroční pokles, a to o 20,9 %.

 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2022Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2022

V celé ČR dosáhl počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí roku 2022 celkem 20,4 milionu nocí, což bylo o 7,4 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování nerezidentů se zvýšil téměř dvojnásobně, ale počet nocí strávených domácími hosty meziročně poklesl o 10,5 %.

Počet přenocování podle krajů v ČR ve 3. čtvrtletí 2022Počet přenocování podle krajů v ČR ve 3. čtvrtletí 2022

Návštěvníci Karlovarského kraje zde strávili ve 3. čtvrtletí roku 2022 průměrně 4,8 dne. Průměrná doba pobytu hostů v našem kraji je nejdelší ze všech regionů České republiky a průměr ČR převyšuje o 1 den. Naopak nejkratší dobu trávili ve sledovaném období hosté v Hl. městě Praze a Jihomoravském kraji (shodně 3,3 dne).

Struktura zahraničních návštěvníků HUZ podle zemí ve 3. čtvrtletí 2022Struktura zahraničních návštěvníků HUZ podle zemí ve 3. čtvrtletí 2022

Do našeho kraje přijížděli většinou návštěvníci z Evropy. Z důvodu příhraniční blízkosti šlo převážně o hosty z Německa, těch do našeho kraje v průběhu 3. čtvrtletí roku 2022 zavítalo 95 844. Na druhém místě pomyslného žebříčku se umístili hosté ze Slovenska, kterých přijelo 8 136 a následovali hosté z Polska (5 346). Nejdelší dobu u nás trávili ve sledovaném období hosté z Izraele (11,3 dne) a ostatních asijských zemí (9,9 dne).

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz

 

 

  • Návštěvnost v Karlovarském kraji ve 3. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)
    (aktualita v pdf)
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2022
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2022