Návštěvnost v Karlovarském kraji ve 3. čtvrtletí 2020

 

9. listopad 2020

Ve 3. čtvrtletí roku 2020 se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje projevil mírný nárůst návštěvnosti. a to především díky zvýšení počtu domácích hostů. Naopak došlo k výraznému a očekávanému propadu návštěvnosti u hostů, kteří přijeli ze zahraničí, u kterých se projevil zákaz cestování a uzavření hranic. V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj sedmým nejnavštěvovanějším regionem ČR, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 6,3 %. Z celkového počtu přenocování v našem kraji tvořili nerezidenti pouze 27,6 % všech hostů, oproti 3. čtvrtletí minulého roku došlo u tohoto ukazatele k výraznému poklesu, a to o 30,1 procentních bodů.

Ve 3. čtvrtletí roku 2020 se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo celkem 377 637 hostů, jejich počet se tak oproti stejnému období minulého roku zvýšil o 10 452, tj. o 2,8 %. Na tomto nárůstu se podíleli výrazně domácí hosté, kterých přijelo o 104 777, tj. o 62,1 % více. Naopak ze zahraničí přijelo ve sledovaném období méně hostů než ve 3. čtvrtletí roku 2019, a to dokonce o 94 325 hostů (o 47,5 %). Tento pokles nastal díky dopadům v souvislosti s pandemií nového koronaviru.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2020Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2020

V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj sedmým nejnavštěvovanějším regionem České republiky, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 6,3 %. Více hostů zavítalo jen do Jihočeského kraje,  Hl. města Prahy, Jihomoravského, Královéhradeckého, Libereckého a Středočeského kraje.

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních činil v Karlovarském kraji ve 3. čtvrtletí roku 2020 celkem 1 340 197 nocí, ve srovnání s 3. čtvrtletím roku 2019 je to výrazně méně (o 269 187, tj. o 16,7 %). Tento pokles byl způsoben tím, že hosté ze zahraničí trávili v hromadných ubytovacích zařízeních v našem kraji výrazně méně nocí než ve stejném období minulého roku (o 60,1 %). Celkový počet přenocování v našem kraji, tak zaznamenal meziroční pokles i přesto, že počet přenocování domácích hostů doznal nárůst o 42,4 %. Z celkového počtu přenocování výrazně převládali nerezidenti. Vzhledem tomu, že cizinci k nám díky pandemii nemohli ve 3. čtvrtletí roku 2020 cestovat, tak se na celkovém počtu přenocování podíleli pouhými 27,6 %.

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2020Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2020

Počet přenocování podle krajů v ČR ve 3. čtvrtletí 2020

V celé České republice se počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně snížil o 16,8 %. Nejpostiženějším krajem v ČR z hlediska propadu návštěvnosti v souvislosti s koronavirovou krizí bylo Hl. město Praha, kde pokles počtu ubytovaných činil 67,5 % a počet přenocování se snížil o 69,9 %.

Návštěvníci Karlovarského kraje zde strávili ve 3. čtvrtletí roku 2020 průměrně 4,5 dne, zahraniční hosté zde přitom pobývali o něco déle (4,6 dne) než rezidenti (4,5 dne). Průměrná doba pobytu hostů v našem kraji je nejdelší ze všech regionů České republiky a průměr ČR převyšuje o 0,6 dne. Naopak nejkratší dobu trávili ve sledovaném období hosté v Hl. městě Praze (3,2 dne).

Struktura zahraničních návštěvníků HUZ podle zemí ve 3. čtvrtletí 2020

Omezení mezinárodního pohybu osob ovlivnilo příjezdový cestovní ruch a mělo za následek snížení počtu hostů a zároveň změnu hostů z hlediska národnostní struktury zahraničních turistů. Do našeho kraje přijížděli návštěvníci z největší části z Evropy. Z důvodu příhraniční blízkosti šlo převážně o návštěvníky z Německa. Těch do našeho kraje v průběhu 3. čtvrtletí roku 2020 zavítalo 76 855, což představuje propad o 18,6 % oproti 3. čtvrtletí roku 2019, ale pokud porovnáme data s 2. čtvrtletím roku 2020, tak zjistíme, že v tomto období došlo k výraznému nárůstu hostů, a to o  67 871.

Na druhém místě pomyslného žebříčku se umístili hosté ze Slovenska, kterých přijelo 4 887, což je o 510 méně než ve stejném období minulého roku, ale přesto posunuli návštěvníky z Ruska až na šesté místo pomyslného žebříčku.

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz

 

 

  • Návštěvnost v Karlovarském kraji ve 3. čtvrtletí 2020
    (aktualita v pdf)
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2020
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2020