Návštěvnost v Karlovarském kraji ve 3. čtvrtletí 2019

 

8. listopadu 2019

Ve 3. čtvrtletí roku 2019 se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo celkem 366 725 hostů, což je o 5,4 % více než ve stejném období minulého roku. Zvýšil se jak počet domácích hostů (o 7,8 %), tak i těch, kteří přijeli ze zahraničí (o 3,5 %). V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj sedmým nejnavštěvovanějším regionem ČR, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 4,9 %. Z celkového počtu přenocování v našem kraji tvořili nerezidenti 57,9 %.

Ve 3. čtvrtletí roku 2019 se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo celkem 366 725 hostů, jejich počet se tak oproti stejnému období minulého roku zvýšil o 5,4 %. Na tomto nárůstu se podíleli jednak domácí hosté, kterých přijelo o 7,8 % více, ale také hosté ze zahraničí (nárůst o 3,5 %). V rámci celé ČR bylo toto navýšení čtvrté nejvyšší po Olomouckém, Plzeňském a Středočeském kraji.

Meziroční nárůst počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních byl zaznamenán téměř ve všech regionech České republiky s výjimkou Kraje Vysočina. V celé České republice činil tento nárůst 2,6 %. Nejvíce se zvýšil počet hostů v Olomouckém kraji, a to o 9,2 %

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019

 

V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj sedmým nejnavštěvovanějším regionem České republiky, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 4,9 %. Více hostů zavítalo do Hl. města Prahy, Jihomoravského, Jihočeského, Královéhradeckého, Středočeského a Libereckého kraje.

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních činil v Karlovarském kraji ve 3. čtvrtletí roku 2019 celkem 1 597 930 nocí, ve srovnání s 3. čtvrtletím roku 2018 došlo k nárůstu o 1,3 %. Počet přenocování domácích hostů se přitom zvýšil 2,9 %, hosté ze zahraničí trávili v hromadných ubytovacích zařízeních v našem kraji o 0,2 % více nocí než ve stejném období minulého roku. Z celkového počtu přenocování více než polovina (57,9 %) připadají na nerezidenty.

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019

 Počet přenocování podle krajů v ČR ve 3. čtvrtletí 2019

Počet přenocování podle krajů v ČR ve 3. čtvrtletí 2019

V celé České republice se počet přenocování hostů meziročně zvýšil o 1,7 %, nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Plzeňském kraji, a to o 9,1 %. K poklesu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních došlo ve sledovaném období pouze v Pardubickém kraji a v Kraji Vysočina. Domácí hosté přenocovali nejčastěji v Jihočeském a Jihomoravském kraji, hosté ze zahraničí trávili nejvíce nocí v hromadných ubytovacích zařízeních Hl. města Prahy a Karlovarského kraje.

Návštěvníci Karlovarského kraje zde strávili ve 3. čtvrtletí roku 2019 průměrně 5,4 dne, nerezidenti zde přitom pobývali o něco déle (5,6 dne) než domácí hosté (5 dní). Průměrná doba pobytu hostů v našem kraji je nejdelší ze všech regionů České republiky a průměr ČR převyšuje o 1,6 dne. Naopak nejkratší dobu trávili ve sledovaném období hosté v Jihomoravském kraji (3,3 dne).

Struktura zahraničních návštěvníků HUZ podle zemí ve 3. čtvrtletí 2019

Struktura zahraničních návštěvníků HUZ podle zemí ve 3. čtvrtletí 2019

Z hlediska národnostní struktury zahraničních turistů se jednalo z největší části o návštěvníky z Evropy. Z důvodu příhraniční blízkosti šlo převážně o návštěvníky z Německa, kterých do našeho kraje v průběhu 3. čtvrtletí roku 2019 zavítalo 92 793, což je o 7,9 % více než ve 3. čtvrtletí roku 2018.

Na druhém místě pomyslného žebříčku se umístili hosté z Ruska, kterých přijelo 17 537, což je o 3,1 % méně než ve stejném období minulého roku. Hosté z Izraele zde tráví nejdelší dobu ze všech hostů kraje (12,7 dne) a na druhém místě  jsou hosté z Ruska (10 dní).

K dalším častým zahraničním návštěvníkům kraje patří hosté z Číny (12 949) či z Tchaj-wanu (8 136). Tito hosté se v našem kraji moc nezdržují, tráví zde průměrně přibližně 2 dny.

Nejvyšší meziroční nárůst doznal počet návštěvníků Karlovarského kraje z Islandu (o 157,6 %), Malty (o 93,9,3 %), Lucemburska (o 54,9 %) a Slovinska (o 45,7 %).

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: jana.spackova@czso.cz
Tel: 731 439 249

 

 

  • Návštěvnost v Karlovarském kraji ve 3. čtvrtletí 2019
    (aktualita v pdf)
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019