Návštěvnost v Karlovarském kraji ve 2. čtvrtletí 2019

 

8. srpna 2019

Ve 2. čtvrtletí roku 2019 se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo celkem 312 812 hostů, což je o 9,8 % více než ve stejném období minulého roku. Zvýšil se jak počet domácích hostů (o 11,1 %), tak i těch, kteří přijeli ze zahraničí (o 9,0 %). V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj pátým nejnavštěvovanějším regionem ČR, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 5,4 %. Z celkového počtu přenocování v našem kraji tvořili nerezidenti 63,7 %.

Ve 2. čtvrtletí roku 2019 se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo celkem 312 812 hostů, jejich počet se tak oproti stejnému období minulého roku zvýšil o 9,8 %. Na tomto nárůstu se podíleli jednak domácí hosté, kterých přijelo o 11,1 % více, ale také hosté ze zahraničí (nárůst o 9,0 %). V rámci celé ČR bylo toto navýšení čtvrté nejvyšší po Libereckém, Olomouckém a Pardubickém kraji.

Meziroční nárůst počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních byl zaznamenán téměř ve všech regionech České republiky s výjimkou Kraje Vysočina. V celé České republice činil tento nárůst 4,9 %. Nejvíce se zvýšil počet hostů v Libereckém kraji, a to o 12,4 %.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019

V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj pátým nejnavštěvovanějším regionem České republiky, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 5,4 %. Více hostů zavítalo jen do Hl. města Prahy, Jihomoravského, Jihočeského a Královéhradeckého kraje.

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních činil v Karlovarském kraji ve 2. čtvrtletí roku 2019 celkem 1 412 245 nocí, ve srovnání s 2. čtvrtletím roku 2018 je to více o 4,4 %. Počet přenocování domácích hostů se přitom zvýšil o 7,2 %, hosté ze zahraničí trávili v hromadných ubytovacích zařízeních v našem kraji o 2,9 % více nocí než ve stejném období minulého roku. Z celkového počtu přenocování téměř dvě třetiny (63,7 %) připadají na nerezidenty.

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019

 Počet přenocování podle krajů v ČR ve 2. čtvrtletí 2019

Počet přenocování podle krajů v ČR ve 2. čtvrtletí 2019

V celé České republice se počet přenocování hostů meziročně zvýšil o 3,8 %, nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Libereckém kraji, a to o 9,8 %. K poklesu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních došlo ve sledovaném období pouze v Kraji Vysočina a ve Zlínském kraji. Domácí hosté přenocovali nejčastěji v Jihočeském a Jihomoravském kraji, hosté ze zahraničí trávili nejvíce nocí v hromadných ubytovacích zařízeních Hl. města Prahy a Karlovarského kraje.

Návštěvníci Karlovarského kraje zde strávili ve 2. čtvrtletí roku 2019 průměrně 5,5 dne, nerezidenti zde přitom pobývali o něco déle (5,8 dne) než domácí hosté (5,1 dne). Průměrná doba pobytu hostů v našem kraji je nejdelší ze všech regionů České republiky a průměr ČR převyšuje o 2,1 dne. Naopak nejkratší dobu trávili ve sledovaném období hosté v Jihomoravském kraji (2,8 dne).

Struktura zahraničních návštěvníků HUZ podle zemí ve 2. čtvrtletí 2019

Struktura zahraničních návštěvníků HUZ podle zemí ve 2. čtvrtletí 2019

Z hlediska národnostní struktury zahraničních turistů se jednalo z největší části o návštěvníky z Evropy. Z důvodu příhraniční blízkosti šlo převážně o návštěvníky z Německa, kterých do našeho kraje v průběhu 2. čtvrtletí roku 2019 zavítalo 97 209, což je o 14,6 % více než ve 2. čtvrtletí roku 2018.

Na druhém místě pomyslného žebříčku se umístili hosté z Ruska, kterých přijelo 23 698, což je o 2,9 % více než ve stejném období minulého roku. Hosté z Ruska zde tráví nejdelší dobu ze všech hostů kraje (10,5 dne).

K dalším častým zahraničním návštěvníkům kraje patří hosté z Číny (10 973) či z Tchaj-wanu (7 359). Tito hosté se v našem kraji moc nezdržují, tráví zde průměrně přibližně 2 dny.

Nejvyšší meziroční nárůst doznal počet návštěvníků Karlovarského kraje z Oceánie (o 154,5 %), Spojených arabských emirátů (o 75,3 %), Indie (o 66,7 %) a Jižní Koreje (o 57,6 %).

 

Kontakt:

Ing. Martina Soukupová
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail:martina.soukupova@czso.cz
Tel: 737 280 430

 

 

  • Návštěvnost v Karlovarském kraji ve 2. čtvrtletí 2019
    (aktualita v pdf)
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019