Návštěvnost v Karlovarském kraji v roce 2018 (předběžné výsledky)

 

Ve sledovaném období se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo 1 120 596 hostů. Zahraničních hostů přijelo o 4,5 % více než v roce 2018, u domácích hostů došlo ve stejném období dokonce k nárůstu o 13,7 %, tento nárůst byl nejvyšší v celé ČR. Meziročně se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve všech regionech České republiky kromě Pardubického kraje.

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v roce 2018

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v roce 2018

V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj šestým nejnavštěvovanějším regionem ČR, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 5,3 %. Více hostů zavítalo jen do Hl. města Prahy, Jihomoravského, Jihočeského, Královéhradeckého a Středočeského kraje.

 Tab. 2 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v roce 2018

Tab. 2 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v roce 2018

Z hlediska národnostní struktury zahraničních turistů se jednalo z největší části o návštěvníky z Evropy. Z důvodu příhraniční blízkosti šlo převážně o návštěvníky z Německa, kterých do našeho kraje v průběhu roku 2018 zavítalo 351 956, což je o 4,4 % více než v roce minulém.

Na druhém místě pomyslného žebříčku byli hosté z Ruska, kterých přijelo meziročně o 2,0 % více (83 339). K dalším častým zahraničním návštěvníkům kraje patří hosté z Číny, kterých přijelo 39 210, což je o 12,5 % více než ve stejném období minulého roku.

Všechny kraje České republiky kromě Pardubického zaznamenaly meziroční nárůst počtu přenocování, nejvíce patrný byl tento nárůst ve Středočeském kraji (o 10,3 %) a v Plzeňském kraji (o 9,2 %). Počet přenocování hostů v 1. až 4. čtvrtletí 2018 dosáhl v Karlovarském kraji 5 234 424 a byl o 1,4 % vyšší než ve stejném období minulého roku. Tento nárůst byl druhý nejnižší v celé České republice a na republikový průměr nedosahoval o 2,9 procentního bodu.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje v letech 2007 až 2018

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje v letech 2007 až 2018

Na meziročním navýšení počtu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Karlovarském kraji se podíleli především domácí hosté (nárůst o 10,1 %). U hostů ze zahraničí byl zaznamenán naopak pokles počtu nocí strávených v hromadných ubytovacích zařízeních, a to o 2,7 %. Z celkového počtu přenocování tvořili nerezidenti 65,0 %.

 Tab. 3 Průměrný počet přenocování v roce 2018

Tab. 3 Průměrný počet přenocování v roce 2018

Průměrná doba pobytu návštěvníků v České republice se meziročně prakticky nezměnila. V Karlovarském kraji trávili hosté průměrně 5,7 dne, což je o 2,1 dne více než je celorepublikový průměr. Ačkoliv meziročně došlo v našem kraji ke snížení průměrné doby pobytu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních, stále platí, že zde hosté tráví nejdelší dobu ze všech krajů České republiky. Nejkratší dobu trávili v roce 2018 hosté v Jihomoravském kraji (3 dny).

 Podíl příjezdů cizinců na celku podle krajů v roce 2018

Podíl příjezdů cizinců na celku podle krajů v roce 2018

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail:
 jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249