Návštěvnost v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2018

 


Ve sledovaném období se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo 531 320 hostů. Zahraničních hostů přijelo o 6,7 % více než v 1. pololetí 2017, u domácích hostů došlo ve stejném období dokonce k nárůstu o 17,0 %, tento nárůst byl nejvyšší v celé ČR. Meziročně se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve všech regionech České republiky.

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. pololetí 2018

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. pololetí 2018

 

V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj pátým nejnavštěvovanějším krajem, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 5,6 %. Více hostů zavítalo jen do Hl. města Prahy, Jihomoravského, Jihočeského a Královéhradeckého kraje.

Tab. 2 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. pololetí 2018

Tab. 2 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. pololetí 2018

Z hlediska národnostní struktury zahraničních turistů se jednalo z největší části o návštěvníky z Evropy. Z důvodu příhraniční blízkosti šlo převážně o návštěvníky z Německa, kterých do našeho kraje v průběhu sledovaného období zavítalo 172 452, což je o 10,3 % více než v 1. pololetí 2017. Na druhém místě pomyslného žebříčku byli hosté z Ruska, kterých přijelo meziročně o 5,3 % více (46 065). K dalším častým zahraničním návštěvníkům kraje patří hosté z Tchaj-wanu, kterých přijelo 16 253, což je o 10,6 % více než ve stejném období minulého roku.

Všechny kraje České republiky zaznamenaly meziroční nárůst počtu přenocování, nejvíce patrný byl tento nárůst ve Středočeském kraji (o 11,6 %) a v Plzeňském kraji (o 11,0 %). Počet přenocování hostů v 1. pololetí 2018 dosáhl v Karlovarském kraji 2 465 812 a byl o 1,4 % vyšší než v 1. pololetí 2017. Tento nárůst byl nejnižší v celé České republice a na republikový průměr nedosahoval o 3,8 procentního bodu.

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (nerezidenti) v 1. pololetí 2018

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (nerezidenti) v 1. pololetí 2018

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (rezidenti)
v 1. pololetí 2018

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (rezidenti) v 1. pololetí 2018

Na meziročním navýšení počtu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Karlovarském kraji se podíleli především domácí hosté (nárůst o 7,0 %). U hostů ze zahraničí byl zaznamenán pokles počtu nocí strávených v hromadných ubytovacích zařízeních o 1,0 %. Z celkového počtu přenocování tvořili nerezidenti 68,2 %.

Tab. 3 Průměrný počet přenocování v 1. pololetí 2018

Tab. 3 Průměrný počet přenocování v 1. pololetí 2018

 

Průměrná doba pobytu návštěvníků v České republice se meziročně prakticky nezměnila. V Karlovarském kraji trávili hosté průměrně 5,6 dne, což je o 2 dny více než je celorepublikový průměr. Ačkoliv meziročně došlo v našem kraji ke snížení průměrné doby pobytu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních, stále platí, že zde hosté tráví nejdelší dobu ze všech krajů České republiky. Nejkratší dobu trávili v prvních šesti měsících roku 2018 hosté v Jihomoravském kraji (2,8 dne).

Podíl příjezdů cizinců na celku podle krajů v 1. pololetí 2018

Podíl příjezdů cizinců na celku podle krajů v 1. pololetí 2018

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail:
 jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249