Návštěvnost v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2017

 

Ve sledovaném období se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo 504 893 hostů, dvě třetiny hostů přijelo ze zahraničí a třetina byla domácích. Zahraničních hostů přijelo o 23,7 % více než v 1. pololetí 2016, u domácích hostů došlo ve stejném období k nárůstu o 13,8 %. Meziročně se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve všech regionech České republiky, v našem kraji byl tento nárůst druhý nejvyšší po Libereckém kraji.

 Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. pololetí 2017

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. pololetí 2017

V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj pátým nejnavštěvovanějším krajem, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 5,7 %. Více hostů zavítalo do Hl. města Prahy, Jihomoravského, Královéhradeckého a Jihočeského kraje.

 Podíl příjezdů cizinců na celku podle krajů v 1. pololetí 2017

Podíl příjezdů cizinců na celku podle krajů v 1. pololetí 2017

Z hlediska národnostní struktury zahraničních turistů se jednalo z největší části o návštěvníky z Evropy. Z důvodu příhraniční blízkosti šlo převážně o návštěvníky z Německa, kterých do našeho kraje v 1. pololetí 2017 zavítalo 168 699, což je 13,1 % více než ve stejném období roku 2016. K dalším častým zahraničním návštěvníkům kraje patří hosté z Ruska, kterých přijelo meziročně o 39,7 % více (44 641). V posledních letech se zvýšil také počet hostů z Číny, v 1. pololetí 2017 jich přijelo do našeho kraje 16 350, což je o 75,4 % více než před rokem. Zajímavým zjištěním je, že v porovnáním se stejným obdobím minulého roku zavítalo do našeho kraje mnohem více hostů z Oceánie. V 1. pololetí 2016 odtud přijel pouze jeden host, zatímco v 1. pololetí 2017 jich bylo 200.

 Tab. 2 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. pololetí 2017

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. pololetí 2017

Všechny kraje České republiky zaznamenaly meziroční nárůst počtu přenocování, nejvíce patrný byl tento nárůst v Jihomoravském kraji (o 19,1 %), v Libereckém kraji (o 18,5 %) v Královéhradeckém kraji (o 15,5 %) a v Kraji Vysočina (o 15,2 %). Počet přenocování hostů ve sledovaném období dosáhl v Karlovarském kraji 2 458 158 a byl o 11,2 % vyšší než ve stejném období minulého roku. U počtu přenocování zahraničních hostů došlo k nárůstu o 15,0 %. Z celkového počtu přenocování tvořili nerezidenti 69,7 %.

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (nerezidenti) v 1. pololetí 2017

 

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (nerezidenti) v 1. pololetí 2017

Průměrná doba pobytu návštěvníků z ČR se meziročně prakticky nezměnila. V Karlovarském kraji trávili hosté průměrně 5,9 dne, což je o 2,3 dne více než je celorepublikový průměr a již tradičně tak u nás hosté trávili nejdelší dobu ze všech krajů České republiky. Nejkratší doba pobytu byla zaznamenána v Jihomoravském kraji (2,9 dne).

 Tab. 3 Průměrný počet přenocování v 1. pololetí 2017

Průměrný počet přenocování v 1. pololetí 2017

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (rezidenti)
v 1. pololetí 2017

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (rezidenti) v 1. pololetí 2017

Kontakt:

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

e-mail: jana.spackova@czso.cz

mobil: 731 439 249