Návštěvnost v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)

 

11. května 2022

V 1. čtvrtletí roku 2022 se celkový počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje meziročně zvýšil 13krát a počet přenocování vzrostl 7krát. Tyto prudké nárůsty byly značně ovlivněny výrazným propadem cestovního ruchu v předcházejících dvou letech z důvodu opatření souvisejících s pandemií onemocnění COVID-19. V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj v 1. čtvrtletí roku 2022 pátým nejnavštěvovanějším regionem ČR, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 6,9 %. Na celkovém počtu přenocování v našem kraji participovali nerezidenti pouze 39,3 %.

V 1. čtvrtletí roku 2022 se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo celkem 192 654 hostů, jejich počet se tak zvýšil 13krát ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Toto navýšení bylo třetí nejvyšší v rámci celé ČR. Počet domácích návštěvníků meziročně vzrostl zhruba 9krát, u zahraničních hostů jsme zaznamenali dokonce rekordní 55tiprocentní nárůst. V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj pátým nejnavštěvovanějším regionem ČR, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 6,9 %. Více hostů zavítalo jen do Hl. města Prahy, Královéhradeckého, Libereckého a Jihomoravského kraje.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2022

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2022

V 1. čtvrtletí roku 2022 se v ČR v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo 2,8 milionu hostů, což bylo 10krát více než ve stejném období roku 2021. Domácích hostů se ubytovalo 1,9 milionu a z celkového počtů hostů v ČR byla necelá třetina ze zahraničí.

V Karlovarském kraji činil počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí roku 2022 celkem 722 157 nocí, ve srovnání se shodným obdobím roku 2021 se jedná o výrazný (téměř osminásobný) nárůst. Počet přenocování hostů z tuzemska se zvýšil o 416,1 %. U zahraniční klientely bylo meziroční navýšení dokonce více než padesátinásobné.

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2022 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2022

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí roku 2022 dosáhl v ČR 7,9 milionu nocí, tedy sedminásobně více než ve stejném období loňského roku.

Počet přenocování podle krajů v ČR v 1. čtvrtletí 2022

Počet přenocování podle krajů v ČR v 1. čtvrtletí 2022

Návštěvníci Karlovarského kraje zde strávili v 1. čtvrtletí roku 2022 průměrně 4,7 dne. Průměrná doba pobytu hostů v našem kraji je nejdelší ze všech regionů České republiky a průměr ČR převyšuje o 0,9 dne. Naopak nejkratší dobu trávili ve sledovaném období hosté v Jihomoravském kraji (2,9 dne).

Struktura zahraničních návštěvníků HUZ podle zemí v 1. čtvrtletí 2022 Struktura zahraničních návštěvníků HUZ podle zemí v 1. čtvrtletí 2022

Do našeho kraje přijížděli většinou návštěvníci z Evropy. Z důvodu příhraniční blízkosti šlo převážně o hosty z Německa, těch do našeho kraje v průběhu 1. čtvrtletí roku 2022 zavítalo 50 837. Na druhém místě pomyslného žebříčku se umístili hosté ze Slovensko, kterých přijelo 3 142. K dalším častým zahraničním návštěvníkům kraje patří hosté z Ukrajiny.

 

Poznámka:

Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

 

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz