Návštěvnost v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2020

 

11. května 2020

V 1. čtvrtletí roku 2020 se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo celkem 209 150 hostů, což je o 9,6 % méně než ve stejném období minulého roku. Snížil se jak počet domácích hostů (o 7,5 %), tak i těch, kteří přijeli ze zahraničí (o 10,8 %). V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj čtvrtým nejnavštěvovanějším regionem ČR, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 6,7 %. Z celkového počtu přenocování v našem kraji tvořili nerezidenti 66,4 %.

 

V 1. čtvrtletí roku 2020 se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo celkem 209 150 hostů, jejich počet se tak oproti stejnému období minulého roku snížil o 9,6 %. Na tomto poklesu se podíleli jednak domácí hosté, kterých přijelo o 7,5 % méně, ale také hosté ze zahraničí (pokles o 10,8 %). Toto snížení bylo třetí nejvyšší v rámci celé ČR. Tato čísla již odráží březnová opatření vlády související s pandemií nového koronaviru.

Meziroční pokles počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních byl zaznamenán ve všech regionech České republiky. V celé České republice činil tento pokles 22,2 %.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2020Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2020

V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj čtvrtým nejnavštěvovanějším regionem České republiky, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 6,7 %. Více hostů zavítalo jen do Hl. města Prahy, Královéhradeckého a Jihomoravského kraje.

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních činil v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí roku 2020 celkem 972 223 nocí, ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2019 došlo k poklesu o 12,3 %. Počet přenocování domácích hostů se také snížil o 6,4 %, hosté ze zahraničí trávili v hromadných ubytovacích zařízeních v našem kraji dokonce o 15,1 % méně nocí než ve stejném období minulého roku. Z celkového počtu přenocování dvě třetiny (66,4 %) připadají na nerezidenty.

 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2020Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2020

 Počet přenocování podle krajů v ČR v 1. čtvrtletí 2020

Počet přenocování podle krajů v ČR v 1. čtvrtletí 2020

V celé České republice se počet přenocování hostů meziročně snížil o 16,7 %. K poklesu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních došlo ve sledovaném období opět ve všech regionech ČR, nejvyšší pokles byl zaznamenán v Hl. městě Praze, a to o 23,7 %. Domácí hosté přenocovali nejčastěji v Královéhradeckém, Libereckém a Moravskoslezském kraji, hosté ze zahraničí trávili nejvíce nocí v hromadných ubytovacích zařízeních Hl. města Prahy a Karlovarského kraje.

Návštěvníci Karlovarského kraje zde strávili v 1. čtvrtletí roku 2020 průměrně 5,6 dne, nerezidenti zde přitom pobývali o něco déle (5,9 dne) než domácí hosté (5,2 dne). Průměrná doba pobytu hostů v našem kraji je nejdelší ze všech regionů České republiky a průměr ČR převyšuje o 1,8 dne. Naopak nejkratší dobu trávili ve sledovaném období hosté v Jihomoravském kraji (2,9 dne).

Z hlediska národnostní struktury zahraničních turistů se jednalo z největší části o návštěvníky z Evropy. Z důvodu příhraniční blízkosti šlo převážně o návštěvníky z Německa, kterých do našeho kraje v průběhu 1. čtvrtletí roku 2020 zavítalo 78 981, což je o 8,2 % méně než v 1. čtvrtletí roku 2019.

Na druhém místě pomyslného žebříčku se umístili hosté z Ruska, kterých přijelo 17 678, což je o 13,7 % méně než ve stejném období minulého roku. K dalším častým zahraničním návštěvníkům kraje patří hosté z Tchaj-wanu (4 277), tito hosté se v našem kraji moc nezdržují, tráví zde průměrně přibližně 2 dny.

Hosté z Ruska zde tráví nejdelší dobu ze všech hostů kraje (9,4 dne) a následují je hosté z Ukrajiny (9,0 dne).

Struktura zahraničních návštěvníků HUZ podle zemí v 1. čtvrtletí 2020
 

Struktura zahraničních návštěvníků HUZ podle zemí v 1. čtvrtletí 2020

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz

 

  • Návštěvnost v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2020
    (aktualita v pdf)
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2020
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 2. čtvrtletí 2020