Návštěvnost v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2019

 

10. května 2019

Ve sledovaném období se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo 236 264 hostů. Počet zahraničních hostů se meziročně prakticky nezměnil, u domácích hostů došlo ve stejném období k nárůstu o 4,4 %. V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj šestým nejnavštěvovanějším regionem ČR, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 5,9 %. Z celkového počtu přenocování v našem kraji tvořili nerezidenti 67,9 %.

Ve sledovaném období se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo 236 264 hostů. Počet zahraničních hostů se meziročně prakticky nezměnil, u domácích hostů došlo ve stejném období k nárůstu o 4,4 %, tento nárůst byl čtvrtý nejvyšší v celé ČR po Hl. městě Praze, Olomouckém a Jihomoravském kraji.

Meziročně se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v 11 regionech České republiky. Méně hostů ve srovnání s 1. čtvrtletím 2018 přijelo pouze do Ústeckého a Středočeského kraje  a do Hl. města Prahy.

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj šestým nejnavštěvovanějším regionem ČR, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 5,9 %. Více hostů zavítalo jen do Hl. města Prahy, Královéhradeckého, Jihomoravského, Libereckého a Jihočeského kraje.      

Počet přenocování hostů v 1. čtvrtletí 2019 činil v Karlovarském kraji 1 122 136 a byl o 1,1 % nižší než ve stejném období minulého roku. K poklesu došlo i v dalších 4 krajích, přitom nejvyšší pokles byl zjištěn v Hl. městě Praze (o 2,6 %). V celé České republice se počet přenocování hostů meziročně zvýšil (o 0,9 %), nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Kraji Vysočina, a to o 9,1 %.

K meziročnímu navýšení počtu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Karlovarském kraji došlo pouze u domácích hostů (nárůst o 7,0 %). U hostů ze zahraničí byl zaznamenán naopak pokles počtu nocí strávených v hromadných ubytovacích zařízeních, a to o 4,5 %. Z celkového počtu přenocování tvořili nerezidenti 67,9 %. 

Tab. 2 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

Tab. 2 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

Struktura zahraničních návštěvníků HUZ podle zemí v 1. čtvrtletí 2019

Struktura zahraničních návštěvníků HUZ podle zemí v 1. čtvrtletí 2019

Z hlediska národnostní struktury zahraničních turistů se jednalo z největší části o návštěvníky z Evropy. Z důvodu příhraniční blízkosti šlo převážně o návštěvníky z Německa, kterých do našeho kraje v průběhu 1. čtvrtletí 2019 zavítalo 86 647, což je o 1,4 % méně než v 1. čtvrtletí 2018.

Na druhém místě pomyslného žebříčku byli hosté z Ruska, kterých přijelo meziročně o 7,5 % méně (20 702). K dalším častým zahraničním návštěvníkům kraje patří hosté z Tchaj-wanu, kterých přijelo 7 061, což je o 10,5 % více než ve stejném období minulého roku.

Zajímavostí je, že ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se počet návštěvníků z Malty zdvacetinásobil (z 12 hostů v 1. čtvrtletí 2018 na 250 v 1. čtvrtletí 2019). 

Hosté a doba pobytu v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

Průměrná doba pobytu návštěvníků v České republice se meziročně prakticky nezměnila. V Karlovarském kraji trávili hosté průměrně 5,7 dne, což je o 2 dny více než je celorepublikový průměr. 

Hosté stráví v Karlovarském kraji nejdelší dobu ze všech regionů  České republiky. Nejkratší dobu pobývali v 1. čtvrtletí roku 2019 hosté v Jihomoravském kraji (2,8 dnů).
 

Tab. 3 Průměrný počet přenocování v 1. čtvrtletí 2019

Tab. 3 Průměrný počet přenocování v 1. čtvrtletí 2019

 

Počet přenocování podle krajů v ČR v 1. čtvrtletí 2019
 

Počet přenocování podle krajů v ČR v 1. čtvrtletí 2019

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: jana.spackova@czso.cz
Tel: 731 439 249