Návštěvnost v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2018

 

Ve sledovaném období se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo
243 062 hostů. Zahraničních hostů přijelo o 11,4 % více než v 1. čtvrtletí 2017, u domácích hostů došlo ve stejném období k nárůstu o 21,0 %. Meziročně se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve všech regionech České republiky.

 Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj čtvrtým nejnavštěvovanějším krajem, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 6,1 %. Více hostů zavítalo do Hl. města Prahy, Královéhradeckého a Jihomoravského kraje.

Tab. 2 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

Tab. 2 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

Z hlediska národnostní struktury zahraničních turistů se jednalo z největší části o návštěvníky z Evropy. Z důvodu příhraniční blízkosti šlo převážně o návštěvníky z Německa, kterých do našeho kraje v průběhu sledovaného období zavítalo 88 762, což je o 8,7 % více než v 1. čtvrtletí 2017. Na druhém místě pomyslného žebříčku byli hosté z Ruska, kterých přijelo meziročně o 12,3 % více (22 627). K dalším častým zahraničním návštěvníkům kraje patří hosté z Tchaj-wanu, kterých přijelo 6 819, což je o 15,9 % více než ve stejném období minulého roku. Zajímavostí je, že ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se počet návštěvníků z Indie ztrojnásobil (z 61 hostů v 1. čtvrtletí 2017 na 208 v 1. čtvrtletí 2018).

Všechny kraje České republiky kromě Zlínského zaznamenaly meziroční nárůst počtu přenocování, nejvíce patrný byl tento nárůst v Plzeňském kraji (o 22,0 %) a ve Středočeském kraji (o 17,2 %). Počet přenocování hostů v 1. čtvrtletí 2018 dosáhl v Karlovarském kraji 1 138 488 a byl o 4,6 % vyšší než v 1. čtvrtletí 2017. Tento nárůst byl jedním z nejnižších v celé České republice a na republikový průměr nedosahoval o 4,7 procentního bodu.

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (nerezidenti) v 1. čtvrtletí 2018

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (nerezidenti) v 1. čtvrtletí 2018

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (rezidenti)
v 1. čtvrtletí 2018

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (rezidenti) v 1. čtvrtletí 2018

Na meziročním navýšení počtu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Karlovarském kraji se podíleli především domácí hosté (nárůst o 9,1 %) U hostů ze zahraničí byl zaznamenán nárůst počtu nocí strávených v hromadných ubytovacích zařízeních o 2,8 %. Z celkového počtu přenocování tvořili nerezidenti 70,5 %.

 Tab. 3 Průměrný počet přenocování v 1. čtvrtletí 2018

Tab. 3 Průměrný počet přenocování v 1. čtvrtletí 2018

Průměrná doba pobytu návštěvníků v České republice se meziročně prakticky nezměnila. V Karlovarském kraji trávili hosté průměrně 4,7 dne, což je o 2 dny více než je celorepublikový průměr. Ačkoliv meziročně došlo v našem kraji ke snížení průměrné doby pobytu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních, stále platí, že zde hosté tráví nejdelší dobu ze všech krajů České republiky. Nejkratší dobu trávili v prvních třech měsících roku 2018 hosté v Jihomoravském kraji (1,8 dne).

Podíl příjezdů cizinců na celku podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

Podíl příjezdů cizinců na celku podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail:
 jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249