Návštěvnost v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2017

 

Ve sledovaném období se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo 219 214 hostů, dvě třetiny hostů přijelo ze zahraničí a třetina byla domácích. Zahraničních hostů přijelo o 17,4 % více než v 1. čtvrtletí 2016, u domácích hostů došlo ve stejném období k nárůstu o 14,4 %. Meziročně se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve všech regionech České republiky, v našem kraji byl tento nárůst čtvrtý nejvyšší po Libereckém kraji, Kraji Vysočina a Královéhradeckém kraji.

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2017

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2017

V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj pátým nejnavštěvovanějším krajem, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 6,1 %. Více hostů zavítalo do Hl. města Praha, Královéhradeckého, Jihomoravského a Libereckého kraje.

 Podíl příjezdů cizinců na celku podle krajů v 1. čtvrtletí 2017

Podíl příjezdů cizinců na celku podle krajů v 1. čtvrtletí 2017

Z hlediska národnostní struktury zahraničních turistů se jednalo z největší části o návštěvníky z Evropy. Z důvodu příhraniční blízkosti šlo převážně o návštěvníky z Německa, kterých do našeho kraje v 1. čtvrtletí 2017 zavítalo 81 576, což je 8,9 % více než ve stejném čtvrtletí roku 2016. K dalším častým zahraničním návštěvníkům kraje patří hosté z Ruska, kterých přijelo meziročně o 34,2 % více (20 654) a trávili tu nejdelší čas ze všech hostů (průměrně 11 dní). V posledních letech se zvýšil také počet hostů z Číny, v 1. čtvrtletí 2017 jich přijelo do našeho kraje 4 841, což je o 133,5 % více než před rokem.

 Tab. 2 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2017

Tab. 2 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2017

Všechny kraje České republiky zaznamenaly meziroční nárůst počtu přenocování, nejvíce patrný byl tento nárůst v Kraji Vysočina (o 23,6 %), v Libereckém kraji (o 20,0 %) a v Královéhradeckém kraji (o 17,8 %). Počet přenocování hostů ve sledovaném období dosáhl v Karlovarském kraji 1 094 477 a byl o 9,4 % vyšší než ve stejném období minulého roku. U počtu přenocování zahraničních hostů došlo k nárůstu o 10,8 %. Z celkového počtu přenocování tvořili nerezidenti 71,5 %.

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (nerezidenti) v 1. čtvrtletí 2017

 

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (nerezidenti) v 1. čtvrtletí 2017

Průměrná doba pobytu návštěvníků z ČR se meziročně prakticky nezměnila. V Karlovarském kraji trávili hosté průměrně 6 dnů, což je o 2,2 dne více než je celorepublikový průměr a již tradičně tak u nás hosté trávili nejdelší dobu ze všech krajů České republiky. Nejkratší doba pobytu byla zaznamenána v Jihomoravském kraji (1,8 dne).

 Tab. 3 Průměrný počet přenocování v 1. čtvrtletí 2017

Tab. 3 Průměrný počet přenocování v 1. čtvrtletí 2017

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (rezidenti)
1. čtvrtletí 2017

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (rezidenti) 
v 1. čtvrtletí 2017

Kontakt:

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

e-mail: jana.spackova@czso.cz

mobil: 731 439 249