Návštěvnost v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Ve sledovaném období se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo 893 899 hostů. Zahraničních hostů přijelo o 7,8 % více než v 1. až 3. čtvrtletí 2017, u domácích hostů došlo ve stejném období dokonce k nárůstu o 17,7 %, tento nárůst byl nejvyšší v celé ČR. Meziročně se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve všech regionech České republiky.

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018

V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj šestým nejnavštěvovanějším krajem, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 5,3 %. Více hostů zavítalo jen do Hl. města Prahy, Jihomoravského, Jihočeského, Královéhradeckého a Středočeského kraje.

Tab. 2 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Z hlediska národnostní struktury zahraničních turistů se jednalo z největší části o návštěvníky z Evropy. Z důvodu příhraniční blízkosti šlo převážně o návštěvníky z Německa, kterých do našeho kraje v průběhu sledovaného období zavítalo 260 580, což je o 4,7 % více než v 1. až 3. čtvrtletí 2017.

Na druhém místě pomyslného žebříčku byli hosté z Ruska, kterých přijelo meziročně o 4,2 % více (64 403). K dalším častým zahraničním návštěvníkům kraje patří hosté z Číny, kterých přijelo 32 349, což je o 14,0 % více než ve stejném období minulého roku.

Všechny kraje České republiky zaznamenaly meziroční nárůst počtu přenocování, nejvíce patrný byl tento nárůst ve Středočeském a v Plzeňském kraji (shodně o 11,2 %). Počet přenocování hostů v 1. až 3. čtvrtletí 2018 dosáhl v Karlovarském kraji 4 042 573 a byl o 1,0 % vyšší než ve stejném období minulého roku. Tento nárůst byl druhý nejnižší v celé České republice a na republikový průměr nedosahoval o 3,8 procentního bodu.

 

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (rezidenti, nerezidenti) v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Na meziročním navýšení počtu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Karlovarském kraji se podíleli především domácí hosté (nárůst o 5,9 %). U hostů ze zahraničí byl zaznamenán naopak pokles počtu nocí strávených v hromadných ubytovacích zařízeních, a to o 1,5 %. Z celkového počtu přenocování tvořili nerezidenti 65,0 %.

Tab. 3 Průměrný počet přenocování v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Průměrná doba pobytu návštěvníků v České republice se meziročně prakticky nezměnila. V Karlovarském kraji trávili hosté průměrně 5,5 dne, což je o 1,8 dne více než je celorepublikový průměr. Ačkoliv meziročně došlo v našem kraji ke snížení průměrné doby pobytu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních, stále platí, že zde hosté tráví nejdelší dobu ze všech krajů České republiky. Nejkratší dobu trávili v prvních devíti měsících roku 2018 hosté v Jihomoravském kraji (3,1 dne).

 

https://www.czso.cz/documents/10180/28532303/-394418353.jpeg/2f39e943-678f-48ae-8da8-6c6e78166e4a?version=1.0&t=1541586503090Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail:
 jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249