Návštěvnost v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2017

 

Ve sledovaném období se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo
838 052 hostů. Zahraničních hostů přijelo o 19,1 % více než v 1. až 3. čtvrtletí 2016, u domácích hostů došlo ve stejném období k nárůstu o 13,4 %. Meziročně se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve všech regionech České republiky, v našem kraji byl tento nárůst nejvyšší ze  všech krajů ČR.

 Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1.  3. čtvrtletí 2017

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1.  až 3. čtvrtletí 2017

V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj pátým nejnavštěvovanějším krajem, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 5,3 %. Více hostů zavítalo do Hl. města Prahy, Jihomoravského, Jihočeského a Královéhradeckého kraje.

 Podíl příjezdů cizinců na celku podle krajů v 1.  3. čtvrtletí 2017

Podíl příjezdů cizinců na celku podle krajů v 1.  až 3. čtvrtletí 2017

Z hlediska národnostní struktury zahraničních turistů se jednalo z největší části o návštěvníky z Evropy. Z důvodu příhraniční blízkosti šlo převážně o návštěvníky z Německa, kterých do našeho kraje ve sledovaném období zavítalo 249 246, což je o 10,0 % více než ve stejném období roku 2016.

K dalším častým zahraničním návštěvníkům kraje patří hosté z Ruska, kterých přijelo meziročně o 31,3 % více (63 245). V posledních letech se zvýšil také počet hostů z Číny, ve sledovaném období jich přijelo do našeho kraje 30 659, což je o 53,7 % více než před rokem. Zajímavým zjištěním je, že v porovnání se stejným obdobím minulého roku zavítalo do našeho kraje mnohem více hostů z Oceánie. V 1. až  3. čtvrtletí 2016 odtud přijelo pouze pět hostů, zatímco v 1. až 3. čtvrtletí 2017 jich bylo 219.

 Tab. 2 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1.  3. čtvrtletí 2017

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1.  až 3. čtvrtletí 2017

Všechny kraje České republiky zaznamenaly meziroční nárůst počtu přenocování, nejvíce patrný byl tento nárůst v Jihomoravském kraji (o 15,2 %), v Ústeckém kraji (o 11,4 %), v Královéhradeckém kraji (o 11,3 %) a v Kraji Vysočina (o 11,0 %). Počet přenocování hostů ve sledovaném období dosáhl v Karlovarském kraji 4 050 056 a byl o 9,7 % vyšší než ve stejném období minulého roku. U počtu přenocování zahraničních hostů došlo k nárůstu o 12,4 %. Z celkového počtu přenocování tvořili nerezidenti 66,5 %.

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (nerezidenti) v 1.  3. čtvrtletí 2017

 

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (nerezidenti) v 1.  až 3. čtvrtletí 2017

Průměrná doba pobytu návštěvníků z ČR se meziročně prakticky nezměnila. V Karlovarském kraji trávili hosté průměrně 4,8 dne, což je o 2,1 dne více než je celorepublikový průměr a již tradičně tak u nás hosté trávili nejdelší dobu ze všech krajů České republiky. Nejkratší doba pobytu byla zaznamenána v Jihomoravském kraji (2,1 dne).

 Tab. 3 Průměrný počet přenocování v 1.  3. čtvrtletí 2017

Průměrný počet přenocování v 1.  až 3. čtvrtletí 2017

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (rezidenti)
v 1.  3. čtvrtletí 2017

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (rezidenti) v 1.  až 3. čtvrtletí 2017

Kontakt:

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

e-mail: jana.spackova@czso.cz

mobil: 731 439 249