Kriminalita v Karlovarském kraji v roce 2016

 

V roce 2016 bylo v Karlovarském kraji spácháno celkem 4 983 trestných činů, což je o 13,1 % méně než v minulém roce. Nejvíce trestných činů bylo zaznamenáno v okrese Karlovy Vary. Objasnit se podařilo ve stejném období celkem 3 381 trestných činů.

V Karlovarském kraji v roce 2016 bylo podle údajů Policejního prezidia ČR spácháno 4 983 trestných činů, což představuje nejnižší počet od roku 1991 a ve srovnání s předcházejícím rokem došlo k jejich poklesu o 13,1 %. K meziročnímu snížení počtu zjištěných trestných činů došlo ve všech regionech ČR bez výjimky, v našem kraji byl tento pokles čtvrtý největší po Libereckém, Královéhradeckém a Jihočeském kraji.

Z regionálního pohledu necelá polovina (41,1 %) trestných činů byla zaznamenána v okrese Karlovy Vary. Druhý nejvyšší podíl se vyskytl v okrese Cheb (33,1 %). Naopak nejnižší podíl trestné  činnosti v regionu vykazuje okres Sokolov (25,9 %).
 

Vybrané údaje o kriminalitě v Karlovarském kraji

Pokud přepočteme počet zjištěných trestných činů na 1 000 obyvatel kraje, zjišťujeme, že se Karlovarský kraj v rámci celé ČR s hodnotou tohoto ukazatele (16,8) umístil na osmém místě společně s krajem Plzeňským. Z okresů našeho kraje vykazuje nejvyšší počet trestných činů na 1 000 obyvatel okres Karlovy Vary (21,2) následovaný okresem Cheb (19,3) a okresem Sokolov (16,6).

Policejním orgánům se podařilo v roce 2016 objasnit v rámci celkové kriminality 3 381 činů, což představuje objasněnost 67,8 % a ve srovnání s předcházejícím rokem se tak podíl objasněných trestných činů v kraji snížil o 1,5 procentního bodu. I přes toto meziroční snížení jsou kriminalisté v Karlovarském kraji v objasňování trestných činů nejúspěšnější ze všech regionů ČR a objasněnost se pohybuje 21,2 procentního bodu nad republikovým průměrem. Naopak nejnižší podíl objasněných trestných činů vykazuje Hl. město Praha (25,1 %).

Nejvíce trestných činů se podařilo objasnit kriminalistům v okrese Sokolov (73,2 %), nejméně pak v okrese Karlovy Vary (65,6 %).

Kriminalita podle krajů v roce 2016

 

Zjištěné trestné činy a procento objasněnosti v Karlovarském kraji v letech 2010 až 2016

Zjištěné trestné činy a procento objasněnosti v Karlovarském kraji v letech 2010 až 2016

Z hlediska klasifikace trestných činů téměř tři čtvrtiny z celkového počtu patřily do oblasti obecné kriminality, hospodářská kriminalita se podílela na celkovém počtu pouze 11,4 %. V případě obecné kriminality bylo vyřešeno 2 271 trestných činů (tj. 67,2 %) a u hospodářské kriminality 387 trestných činů (tj. 11,4 %).

 

Kriminalita podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016

Kriminalita podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016

Kriminalita v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016

Kriminalita v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail: jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249

  • Kriminalita v Karlovarském kraji v roce 2016
    (aktualita v pdf)