Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech - kontaktní osoby

 

Funkce
Jméno
Telefon
E-mail
Ředitelka krajské správy ČSÚ Ing. Jaroslava Šenitková
353 114 524
724 178 211
Vedoucí oddělení informačních služeb Ing. Martina Soukupová
353 114 525
737 280 430
   poskytování informací Ing. Iveta Šedá
353 114 529
605 292 643
    webmaster Bc. Jana Špačková
353 114 527
731 439 249
Vedoucí oddělení terénních zjišťování Ing. Marie Toningerová
353 114 512
731 439 245
Vedoucí oddělení SLDB Ing. Bc. Alena Šefrnová

353 114 533
703 854 605

alena.sefrnova@czso.cz
Garanti terénních zjišťování:
    výběrové šetření pracovních sil
    (VŠPS)
    výběrové šetření cestovního ruchu
    (VŠCR)
Ing. Marie Bedlivá
731 439 287
    zemědělství Ing. Marie Toningerová
353 114 512
731 439 245
    výběrové šetření Životní podmínky     (SILC) Mgr. Radka Streicherová 734 352 279 radka.streicherova@czso.cz
    rodinné účty    Ing. Markéta Škulibová
353 114 535
736 509 998