Kandidátní listiny v Karlovarském kraji

 

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017, bylo v Karlovarském kraji zaregistrováno celkem 21 politických stran a hnutí s počtem 288 kandidátů.

V Karlovarském kraji mohlo být na kandidátní listině uvedeno maximálně 14 kandidátů. Tuto možnost využila většina z 21 kandidujících stran v kraji. Pouze na jedné kandidátní listině bylo uvedeno kandidátů méně.

Z celkového počtu 288 kandidátů představují 27,1 % ženy. Jak v rámci celé ČR tak i v Karlovarském kraji se zastoupení žen mezi kandidáty proti minulým volbám mírně zvýšilo.

Nejstarším kandidátem v kraji je 77letý muž. Dvěma nejmladším kandidátům bude ke dni voleb 22 let. Průměrný věk kandidátů je 47,0 let. O mandát ve volbách se uchází 27 kandidátů ve věku do 29 let, 141 kandidátů ve věku 30 až 49 let a 120 kandidátů starších 50let.

V členění podle politické příslušnosti není členem žádné strany 77 kandidátů, tj. 26,7 %.