I v Karlovarském kraji začíná šetření životních podmínek

 

 

Český statistický úřad v sobotu zahájí nový ročník šetření životních podmínek a příjmů domácností. Zjišťování bude probíhat až do 27. května i na území Karlovarského kraje.

 

„Odborně proškolení tazatelé v našem kraji osobně navštíví 273 domácností. Většina těchto respondentů s ČSÚ dlouhodobě spolupracuje. 140 bytů bude osloveno poprvé,“ říká ředitelka Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech Jaroslava Šenitková. Respondenti budou odpovídat i např. na otázky týkající se subjektivní spokojenosti člověka v různých oblastech života.

Tazatelé ČSÚ se respondentům prokazují průkazem, který má podobu polykarbonátové karty, na níž je kromě jiného uvedeno jméno držitele a 16místný identifikační kód. Prostřednictvím kódu si na webových stránkách můžete ověřit identitu tazatele: https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele. Totéž můžete učinit i prostřednictvím níže uvedeného telefonického či e-mailového kontaktu. O probíhajícím šetření jsou řádně informováni také starostové dotčených měst a obcí i Policie ČR.

Údaje, které poskytnete tazatelům ČSÚ, jsou striktně anonymní. V souladu se zákonem je přísně dodržována ochrana individuálních údajů a všichni pracovníci ČSÚ, kteří se podílejí na zjišťování a zpracování dat, jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech.

Další informace, včetně prvních předběžných výsledků Životních podmínek 2017, naleznete zde: https://www.czso.cz/csu/czso/csu-zahajuje-dalsi-rocnik-setreni-zivotnich-podminek-28egk71gmq.

 

Kontakty

Martina Soukupová

vedoucí oddělení informačních služeb

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

T 353 114 525 | M 737 280 430

E martina.soukupova@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

  • I v Karlovarském kraji začíná šetření životních podmínek - tisková zpráva