Hodnota povolených staveb v Karlovarském kraji od roku 2010

 

po kliknutí na sloupce se zobrazí graf s orientační hodnotou staveb dle typu za okresy Karlovarského kraje v daném roce

FusionCharts XT se zobrazi zde!