Euroregion Egrensis

 

Pojem EGRENSIS je latinského původu a je odvozen od historickéhoEuroregion Egrensis označení oblasti kolem města Cheb (německy Eger). Právě v Chebu došlo 3. února 1993 ke vzniku EUROREGIA EGRENSIS na základě společné dohody o sloučení tří pracovních sdružení - EUROREGIO EGRENSIS pracovní sdružení Čechy, Bavorsko a Vogtlandsko/ Západní Krušnohoří. Dnes zaujímá oblast EUREGIA EGRENSIS plochu zhruba 17 000 km2 s přibližně 2 miliony obyvateli. V ČR je do projektu zapojeno přes 60 obcí v okresech Tachov, Cheb, Karlovy Vary a Sokolov.


Cílem sdružení je všestranně působit ve prospěch prohloubení a rozvíjení přátelských vztahů nejen v rámci západočeského regionu, ale také mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. K naplnění tohoto cíle se Sdružení zaměřuje především na iniciování a podporu všech forem spolupráce mezi městy, obcemi, institucemi, organizacemi i jednotlivci v příhraničním regionu tromezí Čech, Bavorska a Saska/Duryňska. Euroregion doporučuje náměty ke spolupráci, které koordinuje a podporuje zejména v oblastech cestovního ruchu, lázeňství a turismu, hospodářství, dopravy a trhu práce, životního prostředí a zemědělství, vzdělávání, kultury a sportu, případně v dalších oblastech, které směřují k rozvoji regionu Egrensis a které lze je vzájemně využívat partnerskými stranami.

Zdroj: Euroregion Egrensis