Cizinci v Karlovarském kraji k 31. 12. 2018

 

19. června 2019

K 31. 12. 2018 žilo v Karlovarském kraji celkem 20 663 cizinců, to představuje 7,0 % z celkového počtu obyvatel kraje a zároveň se jedná o druhý největší podíl mezi regiony ČR po Hlavním městě Praze. Nejpočetnější skupinu tvořili Vietnamci (31,9 %), dále potom Ukrajinci (15,2 %), Němci (12,6 %), Slováci (11,0 %) a Rusové (10,3 %). Zaměstnaných cizinců bylo v Karlovarském kraji celkem 17 026, z toho 7 442, tj. 43,7 % byly ženy.

Podle výsledků Ředitelství služby cizinecké policie žilo v Karlovarském kraji k 31. 12. 2018 celkem 20 663 cizinců, z nichž 43,7 % byly ženy. To představuje 7,0 % všech obyvatel kraje, což je druhý největší podíl v celé ČR po Hlavním městě Praze (15,7 %). Počet cizinců v kraji vykazuje rostoucí tendenci. V roce 2018 se jejich počet oproti minulému roku zvýšil o 3,5 % a za posledních patnáct let došlo k jejich nárůstu dokonce o 56,6 %, tj. o 7 100 osob.

Ve srovnání s minulým rokem se počet cizinců zvýšil ve všech regionech ČR bez výjimky, nejvíce pak v Pardubickém kraji (o 16,0 %), v Kraji Vysočina (o 14,9 %) a v Plzeňském kraji (o 12,4 %). Rostl i podíl cizinců na počtu obyvatel, nejnižší tento podíl můžeme vysledovat ve Zlínském kraji (1,8 %).

Cizinci v Karlovarském kraji v letech 2014 až 2018*) Cizinci v Karlovarském kraji v letech 2014 až 2018*)

 Podíl cizinců na obyvatelstvu celkem v roce 2014 a 2018

 Podíl cizinců na obyvatelstvu celkem v roce 2014 a 2018

Nejpočetnější skupinu cizinců v Karlovarském kraji tvořili Vietnamci, kterých bylo podle údajů z Ředitelství služby cizinecké policie k 31. 12. 2018 celkem 6 590. To je 31,9 % všech cizinců v našem regionu. Více než polovina Vietnamců přitom žije v okrese Cheb. Z věkové struktury vietnamské populace je patrné, že občané z Vietnamu zde našli nový domov a zakládají rodiny. Mezi další nejvíce zastoupené skupiny cizinců patřily osoby z Ukrajiny (15,2 %),  Německa (12,6 %), Slovenska (11,0 %) a Ruska (10,3 %).

Téměř polovina cizinců v našem kraji žije v okrese Karlovy Vary. V tomto okrese je přitom téměř 60 % všech Ukrajinců a dokonce téměř 80 % všech Rusů žijících v našem kraji. Vysoký je zde také podíl Němců (41 %). Zajímavým zjištěním je, že mezi osobami s německým státním občanstvím tvoří téměř 83 % muži.

Z okresů Karlovarského kraje žije nejvyšší podíl cizinců v okrese Cheb (8,8 % z celkového počtu obyvatel okresu). Naopak nejnižší podíl cizinců v kraji vykazuje již tradičně okres Sokolov (3,4 %).

Cizinci podle okresů k 31. 12. 2018*) Cizinci podle okresů k 31. 12. 2018*)

Meziroční nárůst počtu cizinců vykázaly všechny okresy v České republice. V našem kraji vzrostl počet cizinců nejvíce v okrese Cheb (nárůst o 5,2 %).

Cizinci v Karlovarském kraji v letech 2014 až 2018

Cizinci v Karlovarském kraji v letech 2014 až 2018

Zaměstnaných cizinců bylo v Karlovarském kraji celkem 17 026, z toho 7 442, tj. 43,7 % byly ženy. K 31. 12. 2018 evidovaly úřady práce v Karlovarském kraji celkem 12 209 cizinců, z toho 5 603 tvořily ženy. Platné živnostenské oprávnění mělo celkem 4 817 tj. 28,3 % z celkového počtu zaměstnaných cizinců v kraji. Z okresů našeho kraje vykazoval nejvíce zaměstnaných cizinců okres Karlovy Vary (7 715), naopak nejméně zaměstnaných cizinců bylo v okrese Sokolov (1 553).

Zaměstnaní cizinci podle okresů k 31. 12. 2018

Zaměstnaní cizinci podle okresů k 31. 12. 2018

 Zaměstnaní cizinci v Karlovarském kraji k 31. 12. 2018

 

Zaměstnaní cizinci v Karlovarském kraji k 31. 12. 2018

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: jana.spackova@czso.cz
Tel: 731 439 249

 

  • Cizinci v Karlovarském kraji k 31. 12. 2018
    (aktualita v pdf)