Cizinci v Karlovarském kraji k 31. 12. 2017

 

K 31. 12. 2017 žilo v Karlovarském kraji celkem 19 958 cizinců, to představuje 6,7 % z celkového počtu obyvatel kraje a zároveň se jedná o druhý největší podíl mezi regiony ČR po Hlavním městě Praze. Nejpočetnější skupinu tvořili Vietnamci (33,0 %), a dále potom Němci (13,7 %), Ukrajinci (13,2 %), Rusové a Slováci (shodně 11,0 %).

Podle výsledků Ředitelství služby cizinecké policie žilo v Karlovarském kraji k 31. 12. 2017 celkem 19 958 cizinců, z nichž 43,5 % byly ženy. To představuje 6,7 % všech obyvatel kraje, což je druhý největší podíl v celé ČR po Hlavním městě v Praze (15,1 %). Počet cizinců v kraji vykazuje rostoucí tendenci. V roce 2017 se jejich počet oproti minulému roku zvýšil o 2,9 %, za posledních patnáct let došlo k jejich nárůstu dokonce o 51,2%, tj. o 6 760 osob.

Ve srovnání s minulým rokem se počet cizinců zvýšil ve všech regionech ČR bez výjimky, nejvíce pak v kraji Pardubickém (o 13,9 %), v Kraji Vysočina (o 9,8 %) a v Jihočeském kraji (o 9,2 %). Rostl i podíl cizinců na počtu obyvatel, nejnižší tento podíl můžeme vysledovat ve Zlínském kraji (1,6 %).

Cizinci v Karlovarském kraji v letech 2012 až 2017*)

Cizinci v Karlovarském kraji v letech 2012 až 2017*)

Podíl cizinců na obyvatelstvu celkem v roce 2002 a 2017 (v %)

Podíl cizinců na obyvatelstvu celkem v roce 2002 a 2017 (v %)

Cizinci podle krajů v roce 2017

Nejpočetnější skupinu cizinců v Karlovarském kraji tvořili Vietnamci, kterých bylo podle údajů z Ředitelství služby cizinecké policie k 31. 12. 2017 celkem 6 588. To je 33,0 % všech cizinců v našem regionu. Více než polovina Vietnamců přitom žije v okrese Cheb. Z věkové struktury vietnamské populace je patrné, že občané z Vietnamu zde našli nový domov a zakládají rodiny. Mezi další nejvíce zastoupené skupiny cizinců patřily osoby z Německa (13,7 %),  Ukrajiny (13,2 %), Ruska a Slovenska (shodně 11,0 %).

Z okresů Karlovarského kraje žije nejvyšší podíl cizinců v okrese Cheb (8,4 % z celkového počtu obyvatel okresu). Naopak nejnižší podíl cizinců v kraji vykazuje již tradičně okres Sokolov (3,2 %).

Cizinci podle okresů k 31. 12. 2017*)

Cizinci podle okresů k 31. 12. 2017*)

Téměř polovina cizinců v našem kraji žije v okrese Karlovy Vary. V tomto okrese je přitom téměř 60 % všech Ukrajinců a dokonce téměř 80 % všech Rusů žijících v našem kraji. Vysoký je zde také podíl Němců (45 %). Zajímavým zjištěním je, že mezi osobami s německým státním občanstvím tvoří téměř 83 % muži.

Meziroční nárůst počtu cizinců vykázaly všechny okresy našeho kraje, nejvíce se přitom zvýšil jejich počet v okrese Sokolov (nárůst o 4,2 %).

Cizinci v Karlovarském kraji v letech 2012 až 2017

Cizinci v Karlovarském kraji v letech 2012 až 2017

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail:
jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249

 

  • Cizinci v Karlovarském kraji k 31. 12. 2017
    (aktualita v pdf)