Charakteristika okresu Karlovy Vary

 

Okres Karlovy Vary vznikl 1. 7. 1960 z bývalých okresů Karlovy Vary, Toužim, východní části okresu Mariánské Lázně, malé části okresů Podbořany a Kadaň. Do okresu bylo začleněno i území Vojenského újezdu Hradiště. V roce 1961 byla připojena obec Chyše z okresu Plzeň - sever. Okres Karlovy Vary sousedí na severu se Spolkovou republikou Německo, na západě s okresy Sokolov a Cheb, na východě s okresy Chomutov a Louny a na jihu s okresem Plzeň - sever. Rozloha činí 1 511 km2.

Karlovarsko má mírné horské klima ovlivněné Krušnými horami a rozsáhlými lesy. Nejvyšším bodem tohoto okresu je   v Krušných horách ležící Klínovec s nadmořskou výškou 1 244 m. Obec Boží Dar je nejvýše položenou obcí v 1 020 m n.m., naproti tomu obec Stráž nad Ohří leží v nejnižší nadmořské výšce 328 m.

Hlavním vodním tokem je řeka Ohře, do které se vlévají řeky Teplá a Rolava. Jižní částí okresu protéká řeka Střela.     Z přírodních zdrojů mají největší význam léčivé termální prameny v Karlových Varech a radioaktivní vody v Jáchymově. Dále jsou v okrese významná ložiska kaolinu, který je základní surovinou pro výrobu porcelánu. Těží se zde i kámen, písek, bentonit a dřevní hmota.

Hospodářsky lze karlovarský okres charakterizovat jako průmyslově - zemědělský s významným podílem lázeňství a cestovního ruchu. Vznik a rozvoj průmyslu byl spojen s těžbou nerostů v Krušných horách a využíváním dalších přírodních zdrojů. Dlouholetou tradici má výroba porcelánu a skla, výroba přízí, minerálních vod a likérů.

Karlovarský okres má celkem 28 maloplošných chráněných území, z toho 2 národní přírodní památky a 1 národní přírodní rezervaci. Celkově se všechna chráněná území rozkládají na 2 491 ha.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu činil v roce 2019 celkem 2,58 % a o zaměstnání se ucházelo 2 120 osob. Celostátní podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu byl k 31. 12. 2019 celkem 2,87 %.