Bytová výstavba v Karlovarském kraji v 1. pololetí roku 2019

 

20. 9. 2019

V 1. pololetí roku 2019 byla v Karlovarském kraji zahájena výstavba 518 nových bytů, z toho téměř polovina v bytových domech. Ve stejném období bylo dokončeno 277 bytů, což je o 85 bytů, tj. o 44,3 % více než ve stejném období roku 2018. Jde o třetí nejvyšší meziroční nárůst počtu dokončených bytů v celé ČR.

V 1. polovině roku 2019 byl v ČR celkově zaznamenán meziroční nárůst zahajované výstavby bytů. Počet zahájených bytů se meziročně zvýšil ve většině regionů ČR. Nejvyšší nárůst zahájené výstavby vykázal suverénně Liberecký kraj, a to o 119,1 %.

V Karlovarském kraji byla v 1. pololetí roku 2019 zahájena výstavba celkem 518 bytů, což je o 193 bytů, tj.  o 59,4 % více než v roce 2018. Po Libereckém kraji tak jde o druhý nejvyšší nárůst počtu zahájených bytů v rámci celé ČR.

 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. pololetí 2019

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. pololetí 2019

 

 Počet zahájených a dokončených bytů podle stavby v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2019

 

Počet zahájených a dokončených bytů podle stavby v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2019

Většina bytové výstavby (67,0 %) v našem kraji byla zahájena v okrese Karlovy Vary, nejčastěji se jednalo o byty v bytových domech. Ten byl současně okresem, ve kterém se výstavba nových bytů meziročně nejvíce zvýšila (o 184,4 %). Naopak nejméně bytů se začalo stavět v okrese Sokolov (7,7 % všech zahájených bytů).

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019

V 1. pololetí roku 2019 bylo v Karlovarském kraji dokončeno celkem 277 bytů, což oproti stejnému období loňského roku představuje nárůst o 44,3 %. Kraj se přesto v celorepublikovém srovnání umístil v počtu dokončených bytů na posledním místě. I přes velmi nízký počet dokončených bytů v Karlovarském kraji představuje jeho meziroční nárůst třetí nejvyšší hodnotu z celé ČR a republikový průměr převyšuje o 33,9 procentního bodu. Téměř dvě třetiny dokončených bytů ve sledovaném období v našem kraji se nachází v rodinných domech (62,1 % všech dokončených bytů).

Nárůst počtu dokončených bytů byl oproti předchozímu roku zaznamenán ve většině regionů ČR kromě Libereckého, Moravskoslezského, Pardubického kraje, Kraje Vysočina a Hl. města Prahy. Nejvyšší meziroční nárůst dokončených bytů vykázaly kraje Olomoucký a Královéhradecký.

Z okresů Karlovarského kraje bylo ve sledovaném období dokončeno nejvíce bytů v okrese Cheb (130 bytů, tj. 46,9 % všech dokončených bytů v kraji), naopak nejméně bytů bylo dokončeno v okrese Sokolov (41 bytů, tj. 14,8 % všech dokončených bytů). 

Počet zahájených a dokončených bytů v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v 1. pololetí 2019

Počet zahájených a dokončených bytů v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v 1. pololetí 2019

Počet zahájených a dokončených bytů v jednotlivých krajích ČR v 1. pololetí 2019

Počet zahájených a dokončených bytů v jednotlivých krajích ČR v 1. pololetí 2019

Kontakt:

Ing. Iveta Šedá
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: iveta.seda@czso.cz
Tel: 353 114 529