Bytová výstavba v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí roku 2019

 

6. 6. 2019

V 1. čtvrtletí roku 2019 byla v Karlovarském kraji zahájena výstavba 120 nových bytů, z toho více než polovina z nich v rodinných domech. Ve stejném období bylo dokončeno 155 bytů, což je o 49 bytů, tj. o 46,2 % více než ve stejném období roku 2018. Jde o čtvrtý nejvyšší meziroční nárůst počtu dokončených bytů v celé ČR.

V 1. čtvrtletí roku 2019 byl v ČR celkově zaznamenán meziroční nárůst zahajované výstavby bytů. Počet zahájených bytů se meziročně zvýšil ve většině regionů ČR. Nejvyšší nárůst zahájené výstavby vykázal suverénně Liberecký kraj, a to o 264,9 %.

V Karlovarském kraji byla v 1. čtvrtletí roku 2019 zahájena výstavba celkem 120 bytů, což je o 54 bytů, tj.  o 31,0 % méně než v roce 2018. Jde současně o největší pokles počtu zahájených bytů v rámci celé ČR. 

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. čtvrtletí roku 2019

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. čtvrtletí roku 2019

 

 Počet zahájených a dokončených bytů podle stavby v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí roku 2019

Počet zahájených a dokončených bytů podle stavby v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí roku 2019

Většina bytové výstavby (86,7 %) v našem kraji byla zahájena v okresech Cheb a Karlovy Vary, nejčastěji se jednalo o byty v rodinných domech. Naopak nejméně bytů se začalo stavět v okrese Sokolov (13,3 %). Sokolovský okres byl zároveň jediným okresem kraje, kde se výstavba nových bytů meziročně zvýšila (o 33,3 %).

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Karlovarském kraji a jeho okresech

v 1. čtvrtletí roku 2019

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Karlovarském kraji a jeho okresech  v 1. čtvrtletí roku 2019

Počet zahájených a dokončených bytů v jednotlivých okresech Karlovarského kraje

v 1. čtvrtletí roku 2019

Počet zahájených a dokončených bytů v jednotlivých okresech Karlovarského kraje  v 1. čtvrtletí roku 2019

V 1. čtvrtletí roku 2019 bylo v Karlovarském kraji dokončeno celkem 155 bytů, což oproti stejnému období loňského roku představuje nárůst o 46,2 %. Kraj se přesto v celorepublikovém srovnání umístil na předposledním místě, přičemž méně bytů bylo dokončeno pouze v Libereckém kraji (135 bytů). I přes nízký počet dokončených bytů v Karlovarském kraji představuje jeho meziroční nárůst čtvrtou nejvyšší hodnotu z celé ČR a republikový průměr převyšuje o 28,7 procentního bodu. Více než polovina bytů dokončených ve sledovaném období v našem kraji se nachází v rodinných domech (53,5 % všech dokončených bytů).

Nárůst počtu dokončených bytů byl oproti předchozímu roku zaznamenán ve většině regionů ČR kromě Středočeského, Libereckého, Pardubického a Moravskoslezského kraje. Nejvyšší meziroční nárůst dokončených bytů vykazovaly kraje Jihomoravský a Královéhradecký.

Z okresů Karlovarského kraje bylo ve sledovaném období dokončeno nejvíce bytů v okrese Cheb (69 bytů, tj. 44,5 % všech dokončených bytů v kraji), naopak nejméně bytů bylo dokončeno v okrese Sokolov (25 bytů, tj. 16,1 % všech dokončených bytů). V tomto okrese byly všechny byty až na jednu výjimku dokončeny v rodinných domech.

Počet zahájených a dokončených bytů v jednotlivých krajích ČR v 1. čtvrtletí 2019

Počet zahájených a dokončených bytů v jednotlivých krajích ČR v 1. čtvrtletí 2019

 

Kontakt:

Ing. Iveta Šedá

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

Tel.: 353 114 529

E-mail: iveta.seda@czso.cz