Bytová výstavba v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2018

 

V 1. čtvrtletí roku 2018 byla v Karlovarském kraji zahájena výstavba 174 nových bytů, téměř polovina z nich v rodinných domech. Ve stejném období bylo dokončeno 106 bytů, což je o 43 bytů, tj. o 68,3 % více než ve stejném období roku 2017. Jedná se o třetí nejvyšší meziroční nárůst počtu dokončených bytů v celé ČR.

V 1. čtvrtletí roku 2018 byl v ČR zaznamenán meziroční nárůst zahajované výstavby bytů. Počet zahájených bytů se meziročně zvýšil téměř ve všech regionech ČR s výjimkou Hl. města Prahy, Libereckého a Plzeňského kraje. Nejvyšší nárůst zahájené výstavby vykázaly Zlínský kraj (o 90,7 %) a Kraj Vysočina (o 57,0 %).

V Karlovarském kraji byla v 1. čtvrtletí roku 2018 zahájena výstavba celkem 174 bytů, což je o 59, tj. o 51,3 % více než ve stejném období roku 2017. Jedná se o třetí nejvyšší meziroční nárůst počtu zahájených bytů mezi všemi regiony ČR a představuje 2,3 % republikového celku.

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

Více než polovina (53,4 %) bytové výstavby v našem kraji byla zahájena v okrese Cheb, nejčastěji se jednalo o byty ve stavebně upravených nebytových prostorách. Naopak nejméně bytů bylo zahájeno v okrese Sokolov (6,9 % všech zahájených bytů v Karlovarském kraji). Sokolovský okres byl zároveň jediným okresem kraje, kde se výstavba nových bytů meziročně snížila.

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

Meziroční změna počtu zahájených a dokončených bytů v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018Meziroční změna počtu zahájených a dokončených bytů v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

 Ve sledovaném období bylo v Karlovarském kraji dokončeno celkem 106 bytů, což proti stejnému období loňského roku představuje nárůst o 68,3 %. Tento nárůst byl třetí nejvyšší z celé ČR a republikový průměr převyšoval o 49,4 procentního bodu. Většina bytů dokončených v 1. čtvrtletí roku 2018 v našem kraji byly byty v rodinných domech (80,2 % všech dokončených bytů).

 Zvýšení počtu dokončených bytů oproti stejnému období předchozího roku bylo zaznamenáno ve většině regionů ČR s výjimkou Jihomoravského kraje, Hl. města Prahy a Jihočeského kraje. Nejvyšší meziroční nárůst dokončených bytů vykazovaly Liberecký a Plzeňský kraj.

 Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období nejvyšší počet dokončených bytů okres Karlovy Vary (43, tj. 40,6 % všech dokončených bytů v kraji), naopak nejméně bytů bylo dokončeno v okrese Cheb (27, tj. 25,5 % všech dokončených bytů). Ve všech okresech se shodně jednalo převážně o byty v rodinných domech.

 Počet zahájených a dokončených bytů v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2018

Počet zahájených a dokončených bytů v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2018

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail:
 jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249