Bytová výstavba v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019

 

2. prosince 2019

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 byla v Karlovarském kraji zahájena výstavba 779 nových bytů, téměř polovina z nich v bytových domech. Ve stejném období bylo dokončeno 413 bytů, což je o 55 bytů, tj. o 15,4 % více než ve stejném období roku 2018. Jde o šestý nejvyšší meziroční nárůst počtu dokončených bytů v celé ČR.

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 byl v ČR zaznamenán meziroční nárůst zahajované výstavby bytů. Počet zahájených bytů se meziročně zvýšil téměř ve všech regionech ČR s výjimkou krajů Královéhradeckého, Ústeckého, Kraje Vysočina a Středočeského kraje. Nejvyšší nárůst zahájené výstavby vykázal kraj Liberecký (o 98,8 %) a Hlavní město Praha (o 81,3 %).

V Karlovarském kraji byla v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 zahájena výstavba celkem 779 bytů, což je o 60,6 % více než ve stejném období roku 2018. Jedná se o třetí nejvyšší meziroční nárůst počtu zahájených bytů mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 42,8 procentního bodu. Nová výstavba v našem kraji představuje 2,7 % republikového celku.

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019

 
 Počet zahájených a dokončených bytů podle stavby v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019
 

Počet zahájených a dokončených bytů podle stavby v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019

Více než polovina (59,2 %) bytové výstavby v našem kraji byla zahájena v okrese Karlovy Vary, nejčastěji se jednalo o byty v bytových domech. Naopak nejméně bytů se začalo stavět v okrese Sokolov (9,2 % všech zahájených bytů v Karlovarském kraji).   

Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019

 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019

Ve  sledovaném období bylo v Karlovarském kraji dokončeno celkem 413 bytů, což oproti stejnému období loňského roku představuje nárůst o 15,4 %. Tento nárůst byl šestý nejvyšší z celé ČR a republikový průměr převyšoval o 4,6 procentního bodu. Téměř dvě třetiny dokončených bytů ve sledovaném období v našem kraji se nachází v rodinných domech (61,7 % všech dokončených bytů).

Nárůst počtu dokončených bytů byl oproti předchozímu roku zaznamenán ve většině regionů ČR kromě Libereckého, Pardubického kraje, Kraje Vysočina a Moravskoslezského kraje. Nejvyšší meziroční nárůst dokončených bytů vykázaly kraje Olomoucký a Královéhradecký.

Z okresů Karlovarského kraje bylo ve sledovaném období dokončeno nejvíce bytů v okrese Cheb (174 bytů, tj. 42,1 % všech dokončených bytů v kraji), naopak nejméně bytů bylo dokončeno v okrese Sokolov (83 bytů, tj. 20,1 % všech dokončených bytů). Ve všech okresech se shodně jednalo převážně o byty v rodinných domech.

Počet zahájených a dokončených bytů v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019

Počet zahájených a dokončených bytů v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019

Počet zahájených a dokončených bytů v jednotlivých krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 Počet zahájených a dokončených bytů v jednotlivých krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019


Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: jana.spackova@czso.cz
Tel: 731 439 249

 

  • Bytová výstavba v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019
    (aktualita v pdf)
  • Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019
  • Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. – 3. čtvrtletí 2019