Březnová úmrtnost v Karlovarském kraji zaznamenala meziměsíční pokles

 

11. 5. 2021

V březnu 2021 zemřelo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 512 obyvatel, což je o 62,2 % více oproti březnovému průměru z let 2015–2019. Meziměsíčně došlo k poklesu počtu zemřelých, a to o 39,2 %. Hrubá míra úmrtnosti, která vyjadřuje počet zemřelých na 1 000 obyvatel, dosáhla v našem kraji hodnoty 20,6 ‰.

V březnu 2021 zemřelo podle předběžných údajů v Karlovarském kraji 512 obyvatel, tedy o 62,2 % více, než kolik činil březnový průměr let 2015–2019. Oproti únoru tak došlo k výraznému snížení počtu zemřelých v našem kraji (o 39,2 %), zatímco ve většině regionů ČR (kromě Královéhradeckého kraje) doznala úmrtnost meziměsíční nárůst. Počty zemřelých v průběhu jednotlivých kalendářních týdnů měsíce března v našem kraji plynule klesaly. Mezi zemřelými bylo více mužů (291) než žen (221), podíl zemřelých mužů na celkovém počtu zemřelých tak činil 56,8 %.

Hrubá míra úmrtnosti v lednu až březnu 2021 podle krajů ČR

Hrubá míra úmrtnosti v lednu až březnu 2021 podle krajů v ČR

 

Mezi zemřelými převažovali senioři ve věku 75–84 let (171, tj. 33,4 % z celkového počtu zemřelých) a ve věku 65–74 let (165, tj. 32,2 % z celkového počtu zemřelých).

Hrubá míra úmrtnosti, která vyjadřuje počet zemřelých na 1 000 obyvatel, dosáhla v Karlovarském kraji v březnu hodnoty 20,6 ‰. Počet zemřelých na 1 000 obyvatel tak byl v rámci celé ČR v našem kraji pátý nejvyšší po Ústeckém, Plzeňském, Libereckém a Pardubickém kraji a pohyboval se nad celorepublikovým průměrem.

Další informace mapující situaci počtu zemřelých v jednotlivých krajích vč. předběžných dat za březen 2021 a jejich srovnání za uplynulá období najdete v komentáři ČSÚ:

https://www.czso.cz/csu/czso/breznovy-pocet-zemrelych-byl-rekordni-vyrazne-vsak-klesla-nadumrtnost-nejstarsich-senioru

a v aktualizovaných časových řadách:

Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - časové řady

 

 Kontakt:

Ing. Martina Soukupová
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail:
martina.soukupova@czso.cz
Tel: 737 280 430

 

  • Březnová úmrtnost v Karlovarském kraji zaznamenala meziměsíční pokles
    (aktualita v pdf)