Vydaná stavební povolení na Vysočině v prvním čtvrtletí 2021: mírný meziroční nárůst

 

V Kraji Vysočina bylo v průběhu prvního čtvrtletí roku 2021 vydáno 1 245 stavebních povolení. V mezikrajském srovnání to byl šestý nejvyšší počet a současně 6,3 % všech povolení vydaných v celé České republice.

Proti prvním třem měsícům roku 2020 to představuje nárůst o 32 povolení (o 2,6 %), v celé České republice došlo ke zvýšení počtu vydaných stavebních povolení o 0,8 %. Na budovy s byty bylo v kraji vystaveno 34,9 % povolení, na nebytové stavby připadlo 25,1 %, na stavby týkající se ochrany životního prostředí 4,7 % a na ostatní stavby 35,3 %.

V rámci Vysočiny připadalo nejvíce vydaných stavebních povolení na okresy Žďár nad Sázavou (23,0 %) a Třebíč (22,3 %), na zbývající okresy kraje zbylo po 18 až 19 %. Počet vydaných povolení se meziročně snížil ve třech okresech kraje, zejména na Pelhřimovsku (o 7,0 %). Nejvýrazněji, o 19,0 %, vzrostl počet vydaných stavebních povolení v okrese Havlíčkův Brod. Z celkového počtu vydaných povolení na stavby na ochranu životního prostředí připadla čtvrtina na jihlavský okres.

Orientační hodnota staveb, na které bylo v Kraji Vysočina v prvním čtvrtletí 2021 vydáno povolení, dosáhla výše 4 254 mil. Kč, v mezikrajském srovnání šlo o pátou nejnižší hodnotu. Oproti prvním třem měsícům roku 2020 se na Vysočině orientační hodnota staveb zvýšila o 107 mil. Kč (o 2,6 %). Ve srovnání s prvním čtvrtletím 2020 se orientační hodnota staveb zvýšila v devíti regionech, nejvýrazněji v Libereckém kraji, nárůst na Vysočině byl devátý nejvyšší. Pokles orientační hodnoty staveb byl zaznamenán v pěti krajích – zvláště výrazný byl v Ústeckém kraji (-59,5 %). Na celorepublikové úrovni došlo k zvýšení orientační hodnoty staveb o 13,4 %, ve srovnání s tím byl nárůst hodnoty staveb na Vysočině o 10,8 procentního bodu nižší.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení činila v prvních třech měsících roku 2021 na Vysočině 3 417 tis. Kč, což je výrazně pod republikovou úrovní (5 225 tis. Kč), v mezikrajském srovnání se jedná o šestou nejnižší hodnotu. V rámci Vysočiny byla nejvyšší orientační hodnota na jedno stavební povolení zaznamenána v okrese Třebíč (4 397 tis. Kč), naopak  nejnižší v okrese Pelhřimov (2 742 tis. Kč).

Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2021

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2021

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v 1. čtvrtletí

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062