Vydaná stavební povolení na Vysočině v prvních třech čtvrtletích 2021: meziroční nárůst

 

V Kraji Vysočina bylo v průběhu prvních devíti měsíců roku 2021 vydáno 4 259 stavebních povolení. V mezikrajském srovnání to byl šestý nejvyšší počet a současně 6,3 % všech povolení vydaných v celé České republice.

Proti prvním devíti měsícům roku 2020 to představuje nárůst o 378 povolení (o 9,7 %), v celé České republice došlo ke zvýšení počtu vydaných stavebních povolení o 5,5 %. Na budovy s byty bylo v kraji vystaveno 35,4 % povolení, na nebytové stavby připadlo 26,3 %, na stavby týkající se ochrany životního prostředí 4,2 % a na ostatní stavby 34,1 %.

V rámci Vysočiny připadalo nejvíce vydaných stavebních povolení na okres Žďár nad Sázavou (23,4 %), podíl třebíčského okresu činil zhruba 21 %, na zbývající okresy kraje připadalo zhruba mezi 17 až 19 %. Počet vydaných povolení se meziročně s jedinou výjimkou zvýšil ve všech okresech kraje, zejména na Jihlavsku (o 21,6 %). Mírně, o 1,6 %, poklesl počet vydaných stavebních povolení pouze v okrese Žďár nad Sázavou. Vydaná povolení na stavby na ochranu životního prostředí se koncentrovala zejména v jihlavském a třebíčském okrese, na které připadlo přes 60 % těchto povolení.

Orientační hodnota staveb, na které bylo v Kraji Vysočina v prvním až třetím čtvrtletí 2021 vydáno povolení, dosáhla výše 14 765 mil. Kč, v mezikrajském srovnání šlo o sedmou nejnižší hodnotu. Oproti prvním devíti měsícům roku 2020 se na Vysočině orientační hodnota staveb zvýšila o 3 160 mil. Kč (o 27,2 %). Ve srovnání s prvními třemi čtvrtletími 2020 se orientační hodnota staveb zvýšila v dvanácti regionech, nejvýrazněji v Praze, nárůst na Vysočině byl pátý nejvyšší. Pokles orientační hodnoty staveb byl zaznamenán jen ve dvou krajích – zvláště výrazný byl v Ústeckém kraji (-39,6 %). Na celorepublikové úrovni došlo k zvýšení orientační hodnoty staveb o 34,1 %, ve srovnání s tím byl nárůst hodnoty staveb na Vysočině o 6,9 procentního bodu nižší.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení činila v prvních devíti měsících roku 2021 na Vysočině 3 467 tis. Kč, což je výrazně pod republikovou úrovní (5 655 tis. Kč), v mezikrajském srovnání se jedná o pátou nejnižší hodnotu. V rámci Vysočiny byla nejvyšší orientační hodnota na jedno stavební povolení zaznamenána v okrese Třebíč (4 139 tis. Kč), naopak  nejnižší v okrese Pelhřimov (2 550 tis. Kč).

Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v 1. až 3. čtvrtletí

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062