Vydaná stavební povolení na Vysočině v 1. čtvrtletí 2020: proti předchozímu roku výrazný nárůst

 

V Kraji Vysočina bylo v průběhu 1. čtvrtletí roku 2020 vydáno 1 213 stavebních povolení. V mezikrajském srovnání to byl šestý nejvyšší počet a současně 6,2 % všech povolení vydaných v celé České republice.

Proti 1. čtvrtletí 2019 to představuje nárůst o 112 povolení (o 10,4 %), v mezikrajském srovnání jde o druhý nejvyšší přírůstek. V celé České republice došlo ke zvýšení počtu vydaných stavebních povolení pouze o 0,3 %. Na budovy s byty bylo v kraji vystaveno 37,7 % povolení, na nebytové stavby připadlo 22,7 %, na stavby týkající se ochrany životního prostředí 32,6 % a na ostatní stavby 7,1 %.

V rámci Vysočiny připadalo nejvíce vydaných stavebních povolení na okres Žďár nad Sázavou (24,5 %), naopak nejméně na Havlíčkobrodsko (16,5 %) a Jihlavsko (18,0 %). Počet vydaných povolení se meziročně snížil pouze na Havlíčkobrodsku (o 7,4 %). Nejvýrazněji, o 31,5 %, vzrostl počet vydaných stavebních povolení v okrese Pelhřimov. Z celkového počtu vydaných povolení na stavby na ochranu životního prostředí připadal nejvyšší podíl na okres Jihlava (25,8 %).

Orientační hodnota staveb, na které bylo v Kraji Vysočina v prvním čtvrtletí 2020 vydáno povolení, dosáhla výše 4 147 mil. Kč, kraj se tak v mezikrajském srovnání zařadil na osmé místo. Oproti prvním třem měsícům roku 2019 na Vysočině vzrostla orientační hodnota staveb o 88 mil. Kč (o 2,3 %). Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2019 se orientační hodnota staveb zvýšila v deseti regionech, nejvýraznější byl nárůst v Karlovarském kraji (o 39,7 %), Vysočina dosáhla jen na deváté místo. Pokles orientační hodnoty staveb byl zaznamenán ve čtyřech krajích – zvláště výrazný byl výkyv v Libereckém kraji (-27,4 %). K mírnému poklesu došlo i na celorepublikové úrovni (o 1,4 %), ve srovnání s ním bylo zvýšení orientační hodnoty staveb na Vysočině o 3,7 procentního bodu výraznější.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení činila v prvních třech měsících roku 2020 na Vysočině 3 419 tis. Kč, což je výrazně pod republikovou úrovní (4 642 tis. Kč), v mezikrajském srovnání se jedná o čtvrtou nejnižší hodnotu. V rámci Vysočiny byla zdaleka nejvyšší orientační hodnota na jedno stavební povolení zaznamenána v okrese Havlíčkův Brod (4 555 tis. Kč) a nejnižší v okresech Žďár nad Sázavou (2 835 tis. Kč) a Jihlava (2 877 tis. Kč).

Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2020
Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2020

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v 1. čtvrtletí
 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062