Vydaná stavební povolení na Vysočině v 1. čtvrtletí 2018: proti předchozímu roku pokles

 

V Kraji Vysočina bylo v průběhu prvního čtvrtletí roku 2018 vydáno 974 stavebních povolení. V mezikrajském srovnání to byl sedmý nejvyšší počet a současně 5,4 % všech povolení vydaných v celé České republice. Proti roku 2017 to představuje pokles o 56 povolení (o 5,4 %), v celé České republice došlo ke snížení počtu vydaných stavebních povolení o 4,1 %. Na budovy s byty bylo v kraji vystaveno 36,6 % povolení, na nebytové stavby připadlo 22,2 %, na stavby týkající se ochrany životního prostředí 14,1 % a na ostatní stavby 27,1 %.

V rámci Vysočiny připadalo nejvíce vydaných stavebních povolení na okresy Havlíčkův Brod (21,9 %) a Pelhřimov (21,7 %), nejméně na Jihlavsko (16,8 %), meziokresní rozdíly však většinou nejsou příliš výrazné. Počet vydaných povolení se meziročně snížil ve třech okresech kraje, nejvíce v jihlavském, konkrétně o 30,2 %. Nejvýrazněji, o 23,8 %, vzrostl počet vydaných stavebních povolení v okrese Havlíčkův Brod. Z celkového počtu vydaných povolení na stavby na ochranu životního prostředí připadal lví podíl na okres Jihlava (35,8 %), naopak nejméně na Havlíčkobrodsko (9,5 %).

Orientační hodnota staveb, na které bylo v Kraji Vysočina v prvním čtvrtletí 2017 vydáno povolení, dosáhla výše 2 866 mil. Kč, kraj se tak v mezikrajském srovnání zařadil až na jedenácté místo. Oproti prvním třem měsícům roku 2017 na Vysočině poklesla orientační hodnota staveb o 38 mil. Kč (o 1,3 %). Ve srovnání s prvním čtvrtletím 2017 se orientační hodnota staveb zvýšila v osmi regionech, nejvýraznější byl nárůst v Jihočeském kraji (o 32,8 %). Pokles orientační hodnoty staveb byl zaznamenán v šesti krajích – zvláště výrazný byl výkyv v Ústeckém kraji (-66,9 %). K poklesu došlo i na celorepublikové úrovni (o 2,8 %), ve srovnání s ním bylo snížení orientační hodnoty staveb na Vysočině o 1,5 procentního bodu mírnější.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení činila v prvních třech měsících roku 2018 na Vysočině 2 943 tis. Kč, což je výrazně pod republikovou úrovní (4 289 tis. Kč), v mezikrajském srovnání se jedná o pátou nejnižší hodnotu. V rámci Vysočiny byla nejvyšší orientační hodnota na jedno stavební povolení evidována v okrese Třebíč (3 104 tis. Kč) a nejnižší v okrese Havlíčkův Brod (2 704 tis. Kč).

Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2018
Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2018


Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v 1. čtvrtletí
 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: vlastislav.valda@czso.cz
tel.: 567 109 062