Vydaná stavební povolení na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2019: proti předchozímu roku výrazný nárůst

 

V Kraji Vysočina bylo v průběhu prvních tří čtvrtletí roku 2019 vydáno 3 922 stavebních povolení. V mezikrajském srovnání to byl šestý nejvyšší počet a současně 6,1 % všech povolení vydaných v celé České republice.

Proti roku 2019 to představuje nárůst o 467 povolení (o 13,5 %), v celé České republice došlo ke zvýšení počtu vydaných stavebních povolení o 6,5 %. Na budovy s byty bylo v kraji vystaveno 37,0 % povolení, na nebytové stavby připadlo 20,1 %, na stavby týkající se ochrany životního prostředí 14,7 % a na ostatní stavby 28,2 %.

V rámci Vysočiny připadalo nejvíce vydaných stavebních povolení na okres Žďár nad Sázavou (24 %), naopak nejméně na Pelhřimovsko (16,8 %) a Havlíčkobrodsko (17,4 %). Počet vydaných povolení se meziročně nepatrně snížil pouze v okrese Havlíčkův Brod (o 0,3 %). Nejvýrazněji, o 30,0 %, vzrostl počet vydaných stavebních povolení v okrese Žďár nad Sázavou. Z celkového počtu vydaných povolení na stavby na ochranu životního prostředí připadal lví podíl na okresy Žďár nad Sázavou a Jihlava (38,1 % a 31,5 %).

Orientační hodnota staveb, na které bylo v Kraji Vysočina v prvním až třetím čtvrtletí 2019 vydáno povolení, dosáhla výše 15 011 mil. Kč, kraj se tak v mezikrajském srovnání zařadil na osmé místo. Oproti prvním devíti měsícům roku 2018 na Vysočině vzrostla orientační hodnota staveb o 3 213 mil. Kč (o 27,2 %). Ve srovnání s prvními třemi čtvrtletími 2018 se orientační hodnota staveb zvýšila v dvanácti regionech, nejvýraznější byl nárůst v Praze (o 53,3 %), Vysočina dosáhla na šesté místo. Pokles orientační hodnoty staveb byl zaznamenán ve dvou krajích – zvláště výrazný byl výkyv v Plzeňském kraji (-20,9 %). K nárůstu došlo i na celorepublikové úrovni (o 15,7 %), ve srovnání s ním bylo zvýšení orientační hodnoty staveb na Vysočině o 11,5 procentního bodu výraznější.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení činila v prvních devíti měsících roku 2019 na Vysočině 3 827 tis. Kč, což je výrazně pod republikovou úrovní (4 633 tis. Kč), v mezikrajském srovnání se jedná o šestou nejvyšší hodnotu. V rámci Vysočiny byla zdaleka nejvyšší orientační hodnota na jedno stavební povolení zaznamenána v okrese Havlíčkův Brod (6 111 tis. Kč) a nejnižší v okrese Žďár nad Sázavou (2 815 tis. Kč).

Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v 1. až 3. čtvrtletí

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062