Vydaná stavební povolení na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2018: proti předchozímu roku pokles

 

V Kraji Vysočina bylo v průběhu prvních tří čtvrtletí roku 2018 vydáno 3 455 stavebních povolení. V mezikrajském srovnání to byl sedmý nejvyšší počet a současně 5,7 % všech povolení vydaných v celé České republice. Proti roku 2017 to představuje pokles o 82 povolení (o 2,3 %), v celé České republice došlo ke snížení počtu vydaných stavebních povolení o 4,1 %. Na budovy s byty bylo v kraji vystaveno 38,2 % povolení, na nebytové stavby připadlo 23,1 %, na stavby týkající se ochrany životního prostředí 12,7 % a na ostatní stavby 25,9 %.

V rámci Vysočiny připadalo nejvíce vydaných stavebních povolení na okresy Žďár nad Sázavou (21,0 %) a Třebíč (20,4 %), podíl zbývajících okresů činil zhruba devatenáct procent. Počet vydaných povolení se meziročně snížil v okresech Jihlava (o 10,6  a Žďár nad Sázavou (o 4,2 %). Nejvýrazněji, o 2,9 %, vzrostl počet vydaných stavebních povolení v okrese Havlíčkův Brod. Z celkového počtu vydaných povolení na stavby na ochranu životního prostředí připadal lví podíl na okresy Jihlava (31,6 %) a Žďár nad Sázavou (30,4 %), naopak nejméně na Havlíčkobrodsko (9,8 %) a Pelhřimovsko (10,7 %).

Orientační hodnota staveb, na které bylo v Kraji Vysočina v prvním až třetím čtvrtletí 2018 vydáno povolení, dosáhla výše 11 798 mil. Kč, kraj se tak v mezikrajském srovnání zařadil na deváté místo. Oproti prvním devíti měsícům roku 2017 na Vysočině vzrostla orientační hodnota staveb o 788 mil. Kč (o 7,2 %). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 se orientační hodnota staveb zvýšila v sedmi regionech, nejvýraznější byl nárůst v Moravskoslezském kraji (o 12,1 %). Pokles orientační hodnoty staveb byl zaznamenán též v sedmi krajích – zvláště výrazný byl výkyv v Ústeckém kraji (-39,2 %). K nepatrnému poklesu došlo i na celorepublikové úrovni (o 0,4 %), ve srovnání s tím bylo zvýšení orientační hodnoty staveb na Vysočině o 7,6 procentního bodu výraznější.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení činila v prvních devíti měsících roku 2018 na Vysočině 3 415 tis. Kč, což je výrazně pod republikovou úrovní (4 267 tis. Kč), v mezikrajském srovnání se jedná o pátou nejnižší hodnotu. V rámci Vysočiny byla nejvyšší orientační hodnota na jedno stavební povolení zaznamenána v okrese Třebíč (3 719 tis. Kč) a nejnižší v okrese Jihlava (2 985 tis. Kč).

Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018
Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v 1. až 3. čtvrtletí


Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: vlastislav.valda@czso.cz
tel.: 567 109 062