V prvních třech čtvrtletích 2017 dále klesal počet obyvatel kraje

 

Ke konci září 2017 žilo v Kraji Vysočina 508 722 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 230 osob méně (v mezikrajském srovnání šestý nejvyšší úbytek). Za celkovým poklesem obyvatel opět stojí negativní migrační saldo, které pouze zmírnil nevelký přírůstek obyvatel přirozenou měnou. Do kraje se přistěhovalo 3 031 osob, vystěhovalých bylo 3 322. Živě se v kraji za prvních devět měsíců roku 2017 narodilo 4 009 dětí, z toho 44,3 % mimo manželství. Ve stejném období zemřelo 3 948 osob, přirozenou měnou tak přibylo 61 obyvatel.

Celkový pokles populace se projevil ve většině okresů kraje s výjimkou Jihlavska, kde přibylo 225 obyvatel a Pelhřimovska s přírůstkem 27 obyvatel. O nejvíce obyvatel přišlo Třebíčsko (-249), kde se mírný přirozený úbytek spojil se ztrátou 236 obyvatel stěhováním. Ze všech okresů kraje to byl nejvyšší úbytek stěhováním. Počet přistěhovalých obyvatel převýšil v prvních třech čtvrtletích roku 2017 množství vystěhovalých pouze v pelhřimovském (o 147 osob) a jihlavském okrese (o 109 osob).

V průběhu prvních devíti měsíců 2017 se v Kraji Vysočina živě narodilo 4 009 dětí, což bylo o patnáct méně než v předchozím roce. V lednu až září 2017 na Vysočině zemřelo 3 948 osob, oproti stejnému období roku 2016 to představuje zvýšení o 221 osob. Počet narozených osob převýšil počet zemřelých ve třech okresech kraje, nejvíce v jihlavském (o 116). Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou byl zaznamenán v okrese Pelhřimov (-120).

Nárůst počtu obyvatel byl v lednu až září 2017 zaznamenán v osmi regionech, a to Hlavním městě Praze, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Libereckém, Pardubickém, Jihomoravském a Královéhradeckém kraji. Počet obyvatel České republiky se zvýšil o 18 653 osob, přírůstek se však koncentroval především do Středočeského kraje a Prahy, ve kterých dohromady přibylo přes devatenáct tisíc obyvatel. Naproti tomu populace Moravskoslezského kraje se snížila více než o 3 200 osob. V přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu však nejvíce obyvatel ubylo v Karlovarském kraji (-5,0), naopak nejvíce se zvýšil počet obyvatel Hlavního města Prahy (+10,0).

V lednu až září 2017 bylo v Kraji Vysočina podle předběžných údajů uzavřeno 2 276 sňatků (o 143 více než ve stejném období roku 2016). Nejvíce sňatků uzavřeli snoubenci v okrese Žďár nad Sázavou (587), naopak nejméně sňatků se odehrálo na Pelhřimovsku (279). Ve stejném období bylo podle dosud dostupných informací 845 manželství rozvedeno (o 113 více než v prvních devíti měsících roku 2016).

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2017
 

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2017

 

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 30. 9.

 

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. až 3. čtvrtletí 2017

 

Přírůstek obyvatel v krajích ČR  v 1. až 3. čtvrtletí 2017 (na 1 000 obyvatel)

 

 

Více informací v publikaci: Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. - 3. čtvrtletí 2017

  • Počet a pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2017