V 1. pololetí 2017 se dále snižoval počet obyvatel Kraje Vysočina

 

Ke konci června 2017 žilo v Kraji Vysočina 508 602 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 350 osob méně (v mezikrajském srovnání šestý nejvyšší úbytek). Na rozdíl od předchozích období se v tomto pololetí na celkovém poklesu obyvatel vedle negativního migračního salda podílel i výrazný úbytek obyvatel přirozenou měnou. Do kraje se přistěhovalo 1 966 osob, vystěhovalých bylo 2 189. Živě se v kraji za prvních šest měsíců roku 2017 narodilo 2 605 dětí, z toho 44,3 % mimo manželství. Ve stejném období zemřelo 2 732 osob, přirozenou měnou tak ubylo 127 obyvatel.

Celkový pokles populace se projevil ve všech okresech kraje s výjimkou Jihlavska, kde přibylo 122 obyvatel a Pelhřimovska s přírůstkem 16 obyvatel. O nejvíce obyvatel přišlo Třebíčsko (-250), kde se značný přirozený úbytek spojil se ztrátou 175 obyvatel stěhováním. Ze všech okresů kraje to byl nejvyšší úbytek stěhováním. Počet přistěhovalých obyvatel převýšil v prvním pololetí roku 2017 množství vystěhovalých pouze v pelhřimovském (o 112 osob) a jihlavském okrese (o 74 osob).

V průběhu prvního pololetí 2017 se v Kraji Vysočina živě narodilo 2 605 dětí, což bylo o 33 méně než v předchozím roce. V lednu až červnu 2017 na Vysočině zemřelo 2 732 osob, oproti stejnému období roku 2016 to představuje zvýšení o 166 osob. Počet narozených osob převýšil počet zemřelých pouze v jihlavském (o 48 osob) a žďárském okrese (o 15 osob). Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou byl zaznamenán v okrese Pelhřimov (-96).

Nárůst počtu obyvatel byl v lednu až červnu 2017 zaznamenán v sedmi krajích, a to Hlavním městě Praze, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Libereckém, Pardubickém a Jihomoravském. Počet obyvatel České republiky se zvýšil o 9 243 osob, přírůstek se však koncentroval především do Středočeského kraje a Prahy, ve kterých dohromady přibylo více než dvanáct tisíc obyvatel. Naproti tomu populace Moravskoslezského kraje se snížila více než o dva a půl tisíce osob. V přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu však nejvíce obyvatel ubylo v Karlovarském kraji (-5,1), naopak nejvíce se zvýšil počet obyvatel Středočeského kraje (+9,8).

V lednu až červnu 2017 bylo v Kraji Vysočina uzavřeno 916 sňatků (o 13 méně než ve stejném období roku 2016). Nejvíce sňatků uzavřeli snoubenci v okrese Žďár nad Sázavou (221), naopak nejméně sňatků se odehrálo na Pelhřimovsku (114).

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2017
 

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2017

 

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 30. 6.

 

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. až 2. čtvrtletí 2017

 

Přírůstek obyvatel v krajích ČR  v 1. až 2. čtvrtletí 2017 (na 1 000 obyvatel)

 

 

Více informací v publikaci: Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2017

  • Počet a pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. pololetí 2017