Vybrané údaje za správní obvody ORP za rok 2018

 


 • Vybrané údaje
 • Počet obyvatel
 • Pohyb obyvatelstva
 • Narození
 • Zemřelí
 • Počet obyvatel podle pětiletých věkových skupin
 • Nezaměstnanost
 • Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem
 • Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE
 • Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců
 • Ekonomické subjekty podle institucionálních sektorů
 • Počet dokončených bytů
 • Hromadná ubytovací zařízení
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních