Správní obvody a města - SLDB 2001

 


  • Obyvatelstvo podle druhu pobytu, správních obvodů obcí s rozšířenou působností a podle měst
  • Obyvatelstvo podle pohlaví, věkových skupin, správních obvodů obcí s rozšířenou působností a podle měst
  • Ekonomická aktivita obyvatelstva podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností a podle měst
  • Základní údaje o domovním fondu podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností a podle měst
  • Základní údaje o bytovém fondu podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností a podle měst