Spotřeba potravin 1948 až 2018 v grafech

 

Statistika spotřeby potravin má v České republice dlouholetou tradici a těší se velkému zájmu nejširší veřejnosti. Data o spotřebě potravin vždy byla, jsou a budou vítaným zdrojem informací, který vypovídá o chování obyvatelstva v daném časovém období.

ČSÚ zveřejnil časové řady spotřeby potravin (včetně spotřeby nealkoholických nápojů, alkoholických nápojů a cigaret) za období 1948 až 2018, ze kterých v grafickém vyjádření předkládáme vývoj spotřeby vybraných druhů potravin.

V roce 2018 se zvýšila spotřeba obilovin a pekárenských výrobků, vyjádřená spotřebou obilovin v hodnotě mouky, o +1,6 %. Nárůst je zaznamenám u mouky, chleba, pšeničného pečiva a těstovin. Méně se spotřebovalo trvanlivého pečiva (-5,9 %).

Vyšší je i spotřeba masa, kde meziroční nárůst představuje  2,7 %. Menší zájem byl pouze o králičí maso (-7,3 %) a zvěřinu (-11,2 %). Spotřeba ryb vzrostla o 2,8 %.

Nižší spotřeba mléka a mléčných výrobků (-0,3 %) byla způsobená menší konzumací mléka a tvarohu. Zvýšený zájem je o přírodní sýry, naopak stále méně jsou oblíbené tavené sýry.

Vajec bylo spotřebováno v průměru 263 ks na osobu, což představuje nárůst o 3,5 %.

Zvýšená spotřeba olejů a tuků (+0,6 %) byla způsobena hlavně vyšším zájmem o máslo.

Spotřeba ovoce vzrostla o 5 % a to zásluhou spotřeby jablek, pomerančů, mandarinek a banánů. Spotřeba zeleniny se meziročně snížila o 1,2 %, příčinou je menší konzumace okurek, zelí, kedluben, celeru a zeleného hrášku. Větší zájem byl o rajčata, papriky, květák, cibuli, hlávkový salát, špenát a petržel. Spotřeba brambor se snížila o 1,1 %.

Mírně poklesla spotřeba cukru (-0,4 %). Menší zájem byl o cukr, čokoládu, čokoládové cukrovinky a včelí med. Větší zájem byl naopak o nečokoládové cukrovinky a cukrářské výrobky.

Vzrostla spotřeba čaje, kávy, nealkoholických nápojů. Zvýšila se i spotřeba piva (+0,9 litru), vína (+0,9 litru) a lihovin (+0,1 litru).

Spotřeba cigaret se zvýšila o 0,7 % a dosáhla úrovně 1 992 kusů na osobu.

Spotřeba masa v kg na osobu

Spotřeba mlýnských a pekárenských výrobků v kg na osobu

Spotřeba živočišných a rostlinných tuků v kg na osobu

Spotřeba ovoce, zeleniny a brambor v kg na osobu

Spotřeba alkoholických nápojů v litrech na osobu

Spotřeba cigaret v kusech na osobu
 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081