Soutěž o nejlepší statistický plakát – výstava v prostorách Krajského úřadu

 

Oddělení informačních služeb Krajské správy Českého statistického úřadu v Jihlavě ve spolupráci s Krajským úřadem Kraje Vysočina připravilo výstavu, tentokrát zaměřenou na výsledky školní soutěže o nejlepší statistický plakát. Výstava je veřejně přístupná všem návštěvníkům v období od 2. listopadu do 30. listopadu 2018 v přízemí budovy B vedle kongresového sálu Krajského úřadu.

Cílem této výstavy je přispět k popularizaci statistiky v období stoletého výročí vzniku republiky a také posílit důvěru veřejnosti vůči práci zaměstnanců ČSÚ.

Výstava se vrací k výsledkům posledního ročníku Mezinárodní soutěže o nejlepší statistický plakát, který se zabýval tématem Historie naší země. Posláním tohoto projektu je podporovat, vytvářet a spolupodílet se na aktivitách posilujících statistickou gramotnost mladých lidí v České republice i jinde ve světě. Statistickou gramotnost lze chápat jako znalosti a dovednosti, díky nimž můžeme zpracovávat data, analyzovat je a porozumět statistickým údajům.

Soutěž je určena studentům základních, středních a vysokých škol. Při vytváření statistického plakátu si studenti osvojí sběr statistických dat, způsoby a možnosti jejich zpracování a prezentaci výsledků výzkumu.

Na výstavě lze vidět vybraná díla s poutavými názvy, např. Obyvatelstvo českých zemí ve 20. století, Historie kouření v ČR, Zemřelí na státních hranicích, Koruna za první republiky nebo Historie výroby osobních automobilů. Mezi autory najdeme žáky a studenty škol z různých koutů republiky, nechybí zde ani zástupci naší Vysočiny. Výstavu doplňuje i panel o historii krajského zřízení na území dnešní České republiky.

Již pátý ročník Mezinárodní soutěže o nejlepší statistický plakát byl pro žáky a studenty zahájen dne 1. listopadu letošního roku. Veškeré informace o registraci a průběhu včetně kompletních výsledků předchozích ročníků lze dohledat na webových stránkách soutěže. Téma letošního ročníku je libovolné.

 

 

 

 

Kontakt:
Ing. Jiří Teplý
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: j.teply@czso.cz
tel.: 567 109 073