Soutěž o nejlepší statistický plakát – výstava v Městské knihovně Jihlava

 

Oddělení informačních služeb Krajské správy Českého statistického úřadu v Jihlavě ve spolupráci s Městskou knihovnou v Jihlavě připravilo další výstavu, tentokrát zaměřenou na výsledky školní soutěže o nejlepší statistický plakát. Výstava je přístupná všem návštěvníkům městské knihovny v období od 10. dubna do 27. dubna 2018 v přízemí knihovny v Hluboké ulici.

Cílem této výstavy je přispět k popularizaci statistiky především v řadách dětských čtenářů a studentů, ale také posílit důvěru veřejnosti vůči práci zaměstnanců ČSÚ.

Výstava se vrací k výsledkům dvou ročníků Mezinárodní soutěže o nejlepší statistický plakát, které se zabývaly tématem Historie naší země a tématem Zemědělství. Posláním tohoto projektu je podporovat, vytvářet a spolupodílet se na aktivitách posilujících statistickou gramotnost po celém světě. Statistickou gramotnost lze chápat jako znalosti a dovednosti, díky nimž můžeme zpracovávat data, analyzovat je a porozumět statistickým údajům.

Soutěž je určena studentům základních, středních a vysokých škol. Při vytváření statistického plakátu si studenti osvojí sběr statistických dat, způsoby a možnosti jejich zpracování a prezentaci výsledků výzkumu.

Na výstavě lze vidět vybraná díla s poutavými názvy, např. Obyvatelstvo českých zemí ve 20. století, Historie kouření v ČR, Zemřelí na státních hranicích, Soukromí zemědělci nebo Potraviny v jídelníčku žáků 5. až 9. ročníků.

Další ročník Mezinárodní soutěže o nejlepší statistický plakát bude pro žáky a studenty zahájen na podzim letošního roku. Veškeré informace včetně kompletních výsledků předchozích ročníků lze dohledat na webových stránkách soutěže.