První tři čtvrtletí 2021: na Vysočině ubylo sedm set obyvatel

 

Ke konci září 2021 žilo v Kraji Vysočina 508 151 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 701 osob méně (v mezikrajském srovnání pátý nejpříznivější výsledek). Počet mužů se v kraji snížil o 385, žen ubylo 316. Za celkovým výrazným populačním poklesem stojí zejména vysoký úbytek obyvatel přirozenou měnou, ke kterému se ale připojilo i záporné migrační saldo. Do kraje se přistěhovalo 3 921 osob, vystěhovalých bylo 4 163. Živě se v kraji v prvních devíti měsících roku 2021 narodilo 4 258 dětí, z toho 45,8 % mimo manželství (v meziročním srovnání o 0,7 procentního bodu více). Ve stejném období zemřelo 4 717 osob, přirozenou měnou tak ubylo 459 obyvatel.

Celkový pokles populace se projevil ve všech okresech kraje s výjimkou Pelhřimovska, kde přibylo 120 obyvatel. Tradičně nejvíce obyvatel ztratil třebíčský okres (-364), v ostatních okresech byl úbytek mírnější. Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán pouze v okrese Pelhřimov (264), kde dokonce dokázal převážit ztrátu obyvatel přirozenou měnou a zasloužil se o výše zmíněný celkový přírůstek populace. Ve zbylých okresech se (s výjimkou Žďárska) na celkovém poklesu populace podílel úbytek přirozenou měnou i stěhováním.

V průběhu prvních devíti měsíců 2021 se v Kraji Vysočina živě narodilo 4 258 dětí, zhruba o 130 více než v předchozím roce. V lednu až září 2021 na Vysočině zemřelo 4 717 osob, oproti roku 2020 to představuje nárůst o více než 650 osob. Počet zemřelých s jedinou výjimkou převýšil počet narozených ve všech okresech kraje, nejvýrazněji na Havlíčkobrodsku (přirozený úbytek -148), i když v pelhřimovském a třebíčském okrese byl jen nepatrně mírnější. Nepatrný přírůstek obyvatel přirozenou měnou byl zaznamenán jen ve žďárském okrese (+9).

Nárůst počtu obyvatel byl v lednu až červnu 2021 zaznamenán ve dvou regionech České republiky, ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Počet obyvatel České republiky se snížil o téměř dvacet tisíc osob. O nejvíce obyvatel přišel Ústecký kraj (-5 240), úbytek vyšší než tisíc osob zaznamenalo ještě šest dalších krajů. Avšak v přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu o nejvíce obyvatel přišel Karlovarský kraj (-14,3), naopak nejvíce se zvýšil počet obyvatel Středočeského kraje (+5,7).

V lednu až září 2021 bylo v Kraji Vysočina podle předběžných údajů uzavřeno 1 945 manželství, oproti prvním třem čtvrtletím minulého roku to bylo zhruba o pět procent více. Avšak ve srovnání se stejným obdobím posledního „necovidového“ roku 2019 bylo letos na Vysočině sňatků uzavřeno téměř o pětinu méně. V prvních třech čtvrtletích roku 2021 bylo v kraji rozvedeno 636 manželství, tj. o čtyřicet méně než v roce 2020.

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 30. 9.

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. až 3. čtvrtletí 2021

Přírůstek obyvatel v krajích ČR  v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (na 1 000 obyvatel)
 


Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062