Průměrné mzdy na Vysočině za 1. čtvrtletí 2020 vzrostly o 1 652 Kč

 

Na Vysočině dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v prvních třech měsících roku 2020 částky 31 181 Kč, což proti stejnému období předchozího roku představuje nárůst o 5,6 %, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 1 652 Kč.

Z pohledu regionálního srovnání jde o osmou nejvyšší hodnotu, vyšší průměrnou úroveň mezd mají Hlavní město Praha a kraje Středočeský, Jihomoravský, Plzeňský, Ústecký, Královéhradecký a Liberecký. Růst průměrné mzdy byl na Vysočině v absolutním i relativním vyjádření z regionů České republiky čtvrtý nejvyšší. Republikovou úroveň předstihl o 0,6 procentního bodu, respektive o 42 Kč. V absolutním vyjádření je výše mzdy na Vysočině 2 896 Kč pod celorepublikovým průměrem.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve stejném období zvýšily o 3,6 %, reálná mzda tak v Kraji Vysočina proti předchozímu roku vzrostla o 1,9 %. Nárůst reálné mzdy byl zaznamenán ve všech krajích s výjimkou Prahy (pokles o 0,5 %), přičemž nejvýraznější byl v Jihočeském kraji. Vysočina se zařadila na čtvrté místo.

V oblasti zaměstnanosti došlo v rámci celé České republiky k poklesu počtu zaměstnanců, stejný trend byl zaznamenán i ve všech regionech, jedinou výjimkou bylo Hlavní město Praha (přírůstek o 2,3 %). Na Vysočině se oproti prvním třem měsícům roku 2019 počet zaměstnanců snížil o 1,6 %, v mezikrajském srovnání to je sedmý nejvyšší úbytek.

Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 2020 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)
 

Průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. čtvrtletí 2020

Meziroční přírůstek průměrných hrubých měsíčních mezd v 1. čtvrtletí 2020

Průměrná měsíční mzda v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

 

Poznámka:

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062

  • Průměrné mzdy na Vysočině za 1. čtvrtletí 2020 vzrostly o 1 652 Kč (pdf)
  • Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 2020 ( tabulka)
  • Podrobné údaje: